ValmennuskokemuksIa

"Hyvä valmennus suoraan niihin asioihin, joihin tarvittiin paneutumista." (2021)

johtotiimin kokemus ja palaute peilivalmennuspäivästä kevät 2022:

Millainen päivä meillä oli?

 • Innostava
 • Voimaannuttava
 • Luottamusta kasvattava
 • Ymmärrys on lisääntynyt
 • ”Hyvä tähän kohtaan”
 • ”Vahva uusi alku”
 • Tunnetaan toisiamme paremmin ja ymmärretään toisiamme paremmin.
 • ”Kati, ohjasit meitä hyvin.”

 

ravitsemusalan henkilöstön muutosvalmennuspäivän kokemuksia kevät 2022:

”Kiitos, kun huomioit tunteet. Huomioit myös pelon, vihan ja hämmennyksen. Koulutukset herkästi ”myönteistä hyminää”, murheet kätketään.”

”Innostava valmennuspäivä, positiivinen asenne.”

”Ihan huikea päivä. Tämä koulutus vahvisti ja avasi näkökulmia.”

”Mielenkiintoinen avaus muutoksesta ja miten sitä voi työstää.”

”Osaat pitää mielenkiinnon yllä koko ajalle, kiitos.”

”Erittäin hyvä ja mielenkiintoinen. Tärkeää asiaa myös koko elämää varten.”

KOKEMUksia todella huikeasta työhyvinvointiVALMENnuksesta syksyllä 2021:

”Todella hyvä kokonaisuus, aiheet tärkeitä ja hyödyllisiä itselle. Iloinen ja osaava valmentaja. Jolla paljon teoriatietoa, mutta silti käytännöllinen. Osaan ehkä nyt paremmin kuunnella ja arvioida omia vahvuuksia ja kehittämisen kohtia. ”
 
”Hyvä valmennus suoraan niihin asioihin, joihin tarvittiin paneutumista.  Hyvin ohjattu, aiheet sopivia juuri meille. Kati on positiivinen ihminen: kuuntelee, kysyy ja huomioi jokaisen. Huomaan vähitellen muutoksia, joita olen tehnyt omaan elämääni.”
 
” Hyvä, mutta aikarajoitteinen valmennus. Kati osaa hyvin hommansa 5/5. Itselläni kehitystä on tullut valmennuksen aikana huomattavasti. En ole enää liian tuomitseva itseäni kohtaan.”

”Aiheet olivat hyviä ja tarpeellisia. Koulutus oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Tullut esille paljon sellaista, mitä ei tule muuten mietyttyä. Kati on sydämellinen ja mukava. Suosittelen tätä muillekin!”
 

KOKEMUS intensiivisestä ja innostavasta TYÖHYVINVOINTITIIMIN VALMENNUSPÄIVÄSTÄ 2020:

”Valmennuspäivä oli  avoin, innostava ja työhyvinvoinnin näkökulmia avaava. Olit valmentajana innostava, positiivinen ja ammattitaitoinen. Parasta päivässä oli yhdessä ideointi, uudet työhyvinvoinnin näkökulmat, asiantuntijanäkökulma ja hyvät keskustelut. Päivän aikana nostettiin esille sellaisia kipupisteitä, joista ei yleensä puhuta. Lisäksi päivässä oli hyvä ilmapiiri, joka mahdollisti paljon.”

KOKEMUS vapauttavasta ja avoimuutta lisäävästä TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISILTAPÄIVÄSTÄ 2021: (esimiehen näkökulma)

” Ihanaa, että saat meitä avautumaan. Olisimme voineet työskennellä kanssasi vaikka kuinka kauan. Tämän päivän paras anti oli, että se lisäsi avoimuutta ja luottamusta sekä muistutti myös omasta vastuusta työhyvinvoinnin äärellä.”

kokemus esimiesvalmennuspäivästä vuodelta 2020:

” Toteutimme päivän hybridisti. Tekniikka hieman haastoi. Mutta päivän anti ja sisältö olivat ajankohtaista ja opettavaista. Saimme tehdä päivän aikana yhdessä monia oivalluksia ja löysimme uusia ideoita ja näkökulmia omaan johtamistyöhömme ja johtamistyömme tulevaisuuteen.
Päivän aikana työskentelimme hyvin vuorovaikutteisesti. Sen lisäksi Kati valmentajana toi päivään teoreettisia ajankohtaisia näkökulmia, jotka vahvistivat päivän teemaamme.”

”Kiitos Kati, olet ollut tosi positiivinen ja innostava + näyttänyt esimerkkiä esimerkin voimasta. Tieto & tila reflektointiin oli sopusoinnussa. Usko erilaisten johtajien onnistumismahdollisuuteen kasvoi. Kiitos!”
kokemus johtamisvalmennuksesta 2020

kokemuKSIA esimiesvalmennuKSESTA 2020

” Katin tapa valmentaa on selkeä ja johdonmukainen. Töistä lähtiessä oli kiireinen olo, ja kiire. Valmennuksesta lähtiessä oli hyvä fiilis, että sai aikaa omille ja kollegoiden ajatuksille.”

”Toit esille valmennuksissa monipuolisesti johtamisen ulottuvuuksia. Olet valoisa, asiantunteva ja innostava. ”

”Johtaminen on taitolaji. Mahdollisuus tehdä asioita hyvin. Kiitos avaavista näkökulmista.”

”Ihana, positiivinen asenne esimiesten sparraamiseen. Voimaantui joka kerta. Uusia näkökulmia tuli johtamiseen ja omaan työhyvinvointiin. Ammattitaitoinen ja kuunteleva ote.”

kokemuKSIA JOHDON VALMENNUKSESTA 2020

”Valmennuksessasi innostuu väkisellä, vaikka ei haluaisikaan.”

”On vahvistunut ajatus siitä, että esimiestyössä on erityisesti kyse ihmisyydestä.”

”On näkynyt työtavassasi vahvasti myötäelävä ja rinnalla kulkeva ote.”

”Asiantuntemuksesi on ollut vakuuttavaa.”

”Prosessimme on ollut antoisa ja omaa johtamistyötä vahvistava. Vuorovaikutteinen kollegiaalinen keskustelu on ollut myös erittäin tärkeää yhteistyössämme. Olet antanut tilaa meille valmennettaville ajatella yhdessä ääneen.”

KOKEMUKSIA Muutosvalmennuksesta 2020:

 • ”Peilianalyysi oli todella hyvä. Yhteiset keskustelut olivat myös antoisia. Nostit esiin monta tärkeää asiaa.”
 • Osallistavat keinot katkaisivat hyvin sessioita.
 • Aiheet olivat pääsääntöisesti kiinnostavia ja toivat myös uutta tietoa. Etenkin tunteiden käsittely avasi uusia näkökulmia, mitä en aikaisemmin ollut juurikaan ajatellut.
 • Pohjustukset ja teoriat synnyttivät hyvää keskustelua ja pohdintaa.
 • Aika sessioissa kului nopeasti, joten sisällöllisesti valmennus oli onnistunut.
 • Laittoi ajattelemaan asioita.
 • Tuki ryhmäytymistä sekä auttoi ryhmäytymisessä.
 • Tuki oman tehtävänkuvan selkiyttämistä.

KOKEMUS henkilöstön kehittämispäivästä sosiaalialan henkilöstölle:

”Sai hyviä ajatuksia ja laajennettua omaa ajattelua. Pureuduttiin juuri niihin asioihin, jotka oli tärkeitä.”

”Silmiä avaava päivä. Omat asenteet muuttuneet positiivisemmaksi. Taukoja oli sopivasti.”

”Yllättävän paljon joutui katsomaan omaa toimintaa rehellisesti. Sai hyvää kannustusta ja vahvistusta, varmuutta työhönsä.”
 
”Lisäsi itsetutkistelua: miten oma asenne vaikuttaa työyhteisössä. Hyödyllistä oli myös työyhteisön vahvuudet ja parantamisen näkökulmat: mitä voin itse tehdä asioille?”
 
”Sai positiivista energiaa työn tekoon. Sai kirjallisen testin ansiosta tutustua itseensä.”
 

”Herätti ajatuksia omasta roolista työyhteisössä, työyhteisön kehittämisessä.”