Valmennukset YRITYKSILLE, organisaatioillE, TEILLE

Juuri sellaisena kuin haluatte ja toivotte.

Valmennukset

Millaista valmennusta haluisitte omaan organisaatioonne? Mitä näkökulmia haluaisitte vahvistaa yhteistyössänne, johtamisessanne tai asiakastyössänne?

Voimme räätälöidä juuri teidän toiveisiinne vastaavan valmennuksen, jossa osallistavalla ja uudistavalla työskentelyllä on ratkaisevan suuri merkitys.

Valmennusyhteistyö voi tarkoittaa yhtä yksittäistä valmennuspäivää tai esimerkiksi vuoden mittaista säännöllistä yhteistyöprosessia.

Luethan asiakaskokemuksista esimerkkejä valmannusyhteistyöstä. Yhteistyömme mahdollisuudet ovat todella monipuoliset .

Asiakaslähtöinen, teitä parhaalla mahdollisella tavalla palveleva, vahvaan kokemukseen pohjautuva sekä uudistumiseen tähtäävä prosessi takaavat yhdessä antoisimman lopputuloksen valmennusyhteistyössämme.

Johdon valmennukset

Asiakaslähtöisiä johtamista ja esimiestyötä vahvistavia prosesseja.

Johtamisen näkökulmana voi olla itsensä johtaminen, positiivinen johtaminen, streginen johtaminen, ihmisten johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, tunteiden johtaminen, johtaminen muutoksessa, uudistava johtaminen, tai joki muu ajankohtainen johtamisen teema.

Henkilöstövalmennus

Henkilöstölle ja työryhmille suunnattuja, sovitun teeman ympärille rakennettuja valmennuspäiviä tai valmennusprosesseja.

Aiheena voi olla työhyvinvointi, itsensä johtaminen, sisäinen motivaatio ja työn merkityksellisyys, yhteistyö, muutos, tunteet, ihmisten erilaisuus, onnistumiset ja voimavarat, työn kehittäminen / uudistaminen, tai jokin muu teidän yhteistyötänne / asiakastyötänne eteenpäin auttava teema.

 

Peilivalmennus

Yhteistyössä Integro Oy:n kanssa toteutettu itsetuntemusta, yhteistyötä ja vuorovaikutusta vahvistava valmennus.

Siinä tutustutaan itsearvioinnin ja toisilta saadun arvioinnin avulla omaan käyttäytymistyyliin, kohtaamiskykyyn ja luottamuksen rakentamisen tapoihin.

Ryhmäprosessissa valmennukseen saadaan mukaan myös ryhmäpeili. Johdon valmennuksessa  mukaan saadaan myös johtamisen ulottuvuuksia.


Räätälöity teille sopivaksi

Voimme räätälöidä juuri Sinulle ja teille sopivan kokoisen ja oikeilla tavoittella laaditun prosessin.

innostava Kehittämispäivä

Kun haluat saada vuosittaiseen kehittämispäiväänne erilaisen sävyn, pyydä minut mukaan. Tehdään yhdessä teille sopivasti erilainen valmennuspäivä .

MILLAISEN KEHITTÄMISPÄIVÄN SINÄ HALUAT TARJOTA HENKILÖSTÖLLESI?

JOS SINULLA ON AIHIO, IDEA, SE RIITTÄÄ. OLE YHTEYDESSÄ MINUUN, NIIN LUODAAN SIITÄ YHDESSÄ INNOSTAVA JA AJANKOHTAINEN KOKONAISUUS.

Avain valmennuksissa on avoin , arvostava ja luottamuksellinen kohtaaminen, tavoitteellinen yhteistyö ja myönteinen tunneilmasto.
"Valmennuspäivä oli avoin, keskusteleva ja yhteistä ymmärrystä avaava. Teorian ja kokemusten yhdistyminen limittyivät sopivasti. Löysimme yhdessä hyviä ideoita ja työkaluja, joita voimme nyt lähteä viemään käytäntöön."
(VALMENNUSKOKEMUS)