positiivisen psykologian valmennusotteella mahdollisuuksia kohti

JOHTORYHMISTÄ KOKO HENKILÖSTÖLLE TAVOITTEELLISTA JA OSALLISTAVAA TYÖSKENTELYÄ.
Tavoitteellisesti, osallistaen, innostuen ja innostaen.

VALMENNUKSET vAHVUUKSIIN JA ONNISTUMISIIN KESKITTYEN

Tunnistatteko omat vahvuutenne?
Onko teillä fokus riittävästi onnistumisissa ja niiden tunnistamisessa?
Miten vahvistatte henkilöstönne sekä johtonne itsetuntoa?

Erityisenä työkaluna osallistavan sekä vahvuuksiin ja onnistumisiin keskittyvän valmennustavan lisäksi voitte saada kauttani Peilivalmennuksen. Siinä keskitytään nimenomaan vahvuuksiin sekä sillä vahvistetaan niin itsetuntoa kuin myös luottamuksen rakentamisen elementtejä.

Luethan niistä lisää valmennussivuilta tai olethan minuun yhteydessä, niin kerron lisää.

  • Mitä näkökulmia haluaisitte vahvistaa yhdessä?
  • Kuinka onnistutte yhdessä parhaiten?
  • Kuinka luotte menestymisen kulttuuria kaikilla organisaationne tasoilla?
  • Voimme räätälöidä juuri teidän toiveisiinne vastaavan valmennuksen, jossa osallistavalla ja uudistavalla työskentelyllä on ratkaisevan suuri merkitys.
  • Valmennusyhteistyö voi tarkoittaa yhtä yksittäistä valmennuspäivää tai esimerkiksi vuoden mittaista säännöllistä yhteistyöprosessia.

Luethan asiakaskokemuksista esimerkkejä valmennusyhteistyöstä. Yhteistyömme mahdollisuudet ovat todella monipuoliset, lähes rajattomat .

  • Asiakaslähtöinen, teitä parhaalla mahdollisella tavalla palveleva, vahvaan kokemukseen pohjautuva sekä uudistumiseen tähtäävä prosessi takaavat yhdessä antoisimman lopputuloksen valmennusyhteistyössämme.

Johdon valmennukset ITSENSÄ JA MUIDEN JOHTAMISEN TUEKSI.

KAIPAAKO JOHTORYHMÄNNE UUTTA VIRIKETTÄ?

Haluatteko vahvistaa johdon tai henkilöstönne prosesseja?

Johtamisen näkökulmana voi olla itsensä johtaminen, positiivinen johtaminen, streginen johtaminen, ihmisten johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, tunteiden johtaminen, johtaminen muutoksessa, uudistava johtaminen, tai jokin muu ajankohtainen johtamisen teema:  työhyvinvointi, onnistumiset, merkityksellisyys, tulevaisuus.
 
Ole yhteydessä, niin viilataan yhdessä lisää.

 

Henkilöstövalmennus henkilöstönne, strategiatyönne ja yhteisen tulevaisuutenne tueksi.

Henkilöstölle ja työryhmille suunnattuja, sovitun teeman ympärille rakennettuja valmennuspäiviä tai valmennusprosesseja.

Aiheena voi olla työhyvinvointi, itsensä johtaminen, sisäinen motivaatio, työn merkityksellisyys, onnistumiset, yhteistyö, muutos, tunteet, ihmisten erilaisuus, voimavarat ja vahvuudet, innostus ja uteliaisuus, työn kehittäminen / uudistaminen, tai jokin muu teidän yhteistyötänne / asiakastyötänne eteenpäin auttava teema.

 

Peilivalmennus

Yhteistyössä Integro Oy:n kanssa toteutettu itsetuntemusta, yhteistyötä ja vuorovaikutusta vahvistava valmennus.

Siinä tutustutaan itsearvioinnin ja toisilta saadun arvioinnin avulla omaan käyttäytymistyyliin, kohtaamiskykyyn ja luottamuksen rakentamisen tapoihin.

Ryhmäprosessissa valmennukseen saadaan mukaan myös ryhmäpeili. Johdon valmennuksessa  mukaan saadaan myös johtamisen ulottuvuuksia.


innostava Kehittämispäivä: MILLAINEN SE OLISI?

mitä elementtejä siihen sisältyisi?

olisiko se päivä etänä vai livenä? sisällä vai ulkona?

yhteisöllisyyttä kannattaa tukea ja vaalia. Korona-aika on vienyt siitä oman osansa, mutta ei luovuteta. ideoidaan yhdessä uusia keinoja! yhdessä ollaan aina enemmän.

Kun haluat saada vuosittaiseen kehittämispäiväänne erilaisen sävyn, pyydä minut mukaan. Tehdään yhdessä teille sopivasti erilainen valmennuspäivä .

Millaisen kehittämispäivän sinä haluat tarjota  johtoryhmällenne, esihenkilöille, henkilöstöllesi?

Jos sinulla on aihio, idea, se riittää. Ole yhteydessä minuun, niin luodaan siitä yhdessä innostava ja ajankohtainen kokonaisuus.

FIRSTBEAT HYVINVOINTIVALMENNUS

Haluatko tutustua tarkemmin omaan palautumiseesi? Tai haluatteko te johtoryhmänä näyttää esimerkkiä omalle henkilöstöllenne palautumisen tärkeydestä?

Tehdään teille hyvinvointivalmennus, joka laittaa kunkin oman henkilökohtaisen prosessin käyntiin.

Kun saa puhdasta ja asiantuntevaa dataa omasta tilanteesta, se aukaisee silmät, korvat ja sydämen tekemään elämäntapavalintoja tietoisemmin ja paremmin.

Palautunut johto ja palautunut henkilöstö pääsee yhdessä parhaimpaansa!

Avain valmennuksissa on avoin , arvostava ja luottamuksellinen kohtaaminen, tavoitteellinen yhteistyö ja myönteinen tunneilmasto.
"Valmennuspäivä oli avoin, keskusteleva ja yhteistä ymmärrystä avaava. Teorian ja kokemusten yhdistyminen limittyivät sopivasti. Löysimme yhdessä hyviä ideoita ja työkaluja, joita voimme nyt lähteä viemään käytäntöön."
(VALMENNUSKOKEMUS)