HENKILÖSTÖvalmennukset

Työhyvinvointiin panostamisen aika on monissa organisaatioissa juuri nyt käsillä. Minulla on tarjota teille ratkaisuja ja kokemusta tähän kohtaan. Luodaan teille yhdessä vaikuttava valmennuskokonaisuus, jossa yhdistyy teoria ja käytäntö, osallistujien ja ohjaajan kokemus, osallistavat työmenetelmät sekä prosessimainen työskentely. Tavoitteellisesti ja innostavasti.

kati huovinen

työhyvinvointi, muutos, ja tunteet - niiden äärellä työskentely kannattaa.

Henkilöstön kehittämispäivät ovat parhaimmillaan päiviä, joissa yhteistä hyvää päästään jakamaan, yhteisiä suuntaviivoja kirkastetaan. Voidaan yhdessä tarkistaa, että on kirkas yhteinen suunta ja selkeä tavoite.

Toteutan henkilöstön valmennuspäivät juuri teidän toiveidenne mukaan. Luodaan tavoitteet ja otsakkeet yhdessä. Ohjaan päivänne, valmistelen päivään sisällöllisen orientaation. Varsinainen sisältö tuotetaan päivään yhdessä.

Laadukas henkilöstöpäivä on vuorovaikutteinen, oivalluttava  ja energisoiva.

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö sekä tyytyväinen asiakas on jokaisen työnantajan suurin toive. Haluan auttaa teitä pääsemään tähän  tavoitteeseen.

TYÖHYVINVOINTIVALMENNUKSET

Tarjoan erityisesti tulevaan syksyyn viiden kerran kokonaisuutta hyvin osallistaville menetelmillä ja prosessimaisella työskentelyllä. Tavoitteena on auttaa osallistujia tunnistamaan ja tiedostamaan omaan työhyvinvointiin sekä palautumiseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ja johtamaan itseään niiden äärellä tulevaisuudessa tietoisemmin, ennakoidummin ja tavoitteellisemmin. Olethan yhteydessä, niin kerron tästä lisää.

MUUTOSVALMENNUKSET JA MUUTOSVALMENNUSPÄIVÄT

Monissa organisaatioissa muutos on jatkuvaa. Kun on tulossa joku uusi, nimetty muutos, tunteita työstämällä ja muutosprosessin vaiheisiin tutustumalla, muutoksen päämäärästä yhdessä keskustelemalla sekä yhteisöllisyyttä vahvistamalla saadaan aikaan onnistunut muutos, jossa aiemmin kesken jääneitä muutoskokemuksiakin voivat osallistujat harjoitusten äärellä työstää. Laaditaan teille teidän näköinen muutosvalmennuspäivä tai pidempi muutosmatka.

TUNNETAIDOT TYÖYHTEISÖTAITONA

Tunteet ja niiden merkitys yhteistyössä on viimein tunnistettu. Ei ole yhden tekevää, miten tunteita käsitellään kussakin työyhteisössä ja millaisia tunnetaitoja henkilöstöllä on. Tunnetaidot ovat opittavissa olevia taitoja siinä, missä muutkin. Niitä voidaan yhdessä harjoitella, ja tiedostaa. Positiivisen tunneilmaston vaalimiseen tarvitaan koko henkilöstö. Tunneteema sopii niin mies-kuin naisvaltaisellekin alalle. Tunteiden takana on aina tarpeita. Näiden tarpeiden tunnistaminen on työnantajan työhyvinvointiteko omalle henkilöstölleen. Työntekijälle itselleen tunteiden takana olevien tarpeiden tunnistaminen mahdollistaa paremman ja laadukkaamman itsensä johtamisen. Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi ja motivoituneempi työntekijä. Luodaan teidän työyhteisöön yhdessä positiivista tunneilmastoa!

KEHITTÄMISPÄIVÄT

Kehittämispäivien sisältö voi olla jotain aivan muutakin. Joskus pelkästään perustehtävän kirkastaminen voi olla todellakin vähintäänkin yhden kehittämispäivän arvoinen juttu!

Tällaisten päivien tarkoitus on tukea ja vahvistaa teitä yhdessä työnne tavoitteiden, yhteisten toimintamallien ja laadun äärellä. Voidaan toteuttaa tämä joko yksittäisenä päivänä tai prosessina- päivän aiheet rakennetaan teitä ja työtänne palvelemaan.

 

VOIMME TOTEUTTAA VALMENNUKSET MYÖS LUONNOSSA.

TAI VAIHTOEHTOISESTI  VOIMME VIEDÄ OSIA VALMENNUKSESTA LUONTOON. LUONTO RESONOI TODELLA HYVIN SISÄISIÄ MIELIKUVIAMME JA PUHDISTAA SEKÄ HOITAA MIELTÄMME. ITSELLENI LUONTO ON TÄRKEÄ PALAUTUMISEN LÄHDE.