HENKILÖSTÖvalmennukset

Mahdollistavat yhdessä uudistumisen sekä yhteishengen vahvistamisen.

kati_huovinen_yritysvalmennukset

Henkilöstön kehittämispäivät voidaan tehdä niin monin tavoin. Autan mielelläni Sinua ja teitä niiden laadukkaassa toteuttamisessa.

Sisäistä motivaatiota tutkittaessa, yksi keskeinen sisäistä motivaatiota vahvistava tekijä on yhteisöllisyys. Se tunne, että saan itselleni yhteisöltä ja voin itse antaa yhteisölle.

Henkilöstön kehittämispäivät ovat parhaimmillaan päiviä, joissa yhteistä hyvää päästään jakamaan, yhteisiä suuntaviivoja kirkastetaan. Voidaan yhdessä tarkistaa, että on kirkas yhteinen suunta ja selkeä tavoite.

Toteutan henkilöstön valmennuspäivät juuri teidän toiveidenne mukaan. Luodaan tavoitteet ja otsakkeet yhdessä. Ohjaan päivänne, valmistelen päivään sisällöllisen orientaation. Varsinainen sisällön tuottatte päivään te yhdessä kanssani.

Laadukas henkilöstöpäivä on vuorovaikutteinen, oivalluttava  ja energisoiva.

Hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä sekä tyytyväinen asiakas on jokaisen työnantajan suurin toive. Haluan auttaa teitä yhdessä pääsemään tähän  tavoitteeseen.

Henkilöstövalmennukset

Räätälöidään sopiva päivä joko työyhteisöllenne, tietylle henkilöstöryhmällenne, tiimillenne. Kun olet yhteydessä, suunnitellaan yhdessä, millainen päivä voisi olla teille tähän tilanteeseen paras ja sopiva. Laadin siitä teille ehdotuksen ja tarjouksen. Tehdään yhdessä teidän näköinen päivä.

HENKILÖSTÖ ON TYÖYHTEISÖNNE TÄRKEIN VOIMAVARA.

Miten sinä haluaisit osoittaa henkilöstöllesi, että haluat panostaa heihin? Voisiko tällainen henkilöstön yhteinen valmennuspäivä olla sekä työn iloa tuottava, hyvinvointia lisäävä että sisällöisesti yhteistä hyvää kehittävä.

RÄÄTÄLÖIDÄÄN YHDESSÄ TEILLE SOPIVA PÄIVÄ.