henkilöstön ja työryhmien työnohjauskokemuksia

Hyvään keskittymällä, hyvää huomaamalla, hyvää jakamalla. Asioita tiedostamalla, niihin vaikuttamalla. Reflektoiden, tavoitteellisesti, osallistaen ja asiakaslähtöisesti.

KOKEMUS TYÖYHTEISÖTYÖNOHJAUKSESTA 2021, esimiehen spontaani, lämmittävä joulupalaute, hänen luvallaan jakoon:

”Kati, kiitos sinulle aivan huikeasta yhteisestä matkasta minun ja työyhteisöni kanssa. Elit aikamoisen kaaoksen meidän rinnalla, ja nyt ollaan tässä: olet osa tätä tarinaa, jossa rakennettiin yksi työyhteisö henkisesti ja tunnetasolla melkein kokonaan uudelleen. Kiitos.”

KOKEMUS TYÖYHTEISÖTYÖNOHJAUKSESTA 2020, YKSITYINEN VANHUSTEN HOITOKOTI, TYÖNTEKIJÄT JA ESIMIES:

  • Olet saanut meitä ajattelemaan, mikä meillä on hyvin ja että sitä pitää vaalia.
  • Työnohjaaja on toiminut hyvin prosessin vetäjänä, mutta antanut myös tilaa työyhteisölle. Herätellyt työyhteisöä erilaisilla pohdinnoilla.
  • Annoit avaimet avoimeen keskusteluun. Se puhdisti ilmapiirin ja loi meille yhteishengen.
  • Kiitos hyvistä neuvoista ja ilomielestä. Tuntu hyvältä sinun koulutuksessa. Oppi tuntemaan itseä paremmin.
  • Kiitos, kun asetit rajoja heti työnohjauksen alussa. Osoitit, että pitää keskittyä, käyttää energiaa siihen tilanteeseen. Olet opettanut ohjattavia sanoittamaan tunteita ja ajatuksia.
  • Positiivisuutesi ja iloisuutesi piristää päivää. Tapasi ohjata saa myönteisellä tavalla pohtimaan asioita. Olet rohkaissut kertomaan asioita ääneen ja poistumaan mukavuusalueelta. Kiitos.
”Paras työnohjauskokemukseni tähän asti.”

kokemus työryhmätyönohjauksesta lastensuojeluyksikössä:

”Tämä on ollut kokemus kunnon työnohjauksesta. Olet ollut mahdollistajana siinä, että on opittu puhumaan ja antamaan palautetta. Olet haastanut, kyseenalaistanut ja kysynyt meiltä hyvällä tavalla.”

”Tämä on lähentänyt meitä työryhmänä toisiimme. Meistä on tullut rehellisiä aikuisia. Ollaan tutustuttu toisiimme paremmin.”

”Tämä on ollut työyhteisön matkana paikka, jossa on voinut nähdä työkavereista uusia piirteitä.”

”Kiitos, kun olet tuonut meidät pois suorittamisen ääreltä. Olet pysäyttänyt ajattelemaan.”

”Työnohjaajan iloisella persoonalla, yleensäkin työnohjaajalla, on iso merkitys.”

kokemus kotihoidon työntekijöiden ryhmätyönohjauksesta

”Koen, että työni rajat ovat selkiintyneet prosessin aikana.”

”Luottamus on ollut tämän ryhmän voimavarana.”

”Esimiehen mukana olo työnohjauksessa on ollut hyvä.”

”Aluksi mietitytti työnohjaus, että onkohan tämä jotain draamaa, mutta ei ollut. Antoisaa on ollut keskustelu ja se on toiminut menetelmänäkin hyvin.”

”Hyvä, että on saanut vapaaehtoisesti kertoa asioista. Ei ole painostettu.”

”Jakaminen on antanut jaksamista. Omaan työhöni on myös tunnut tietynlaista jämptiyttä.”

"Annoit avaimet avoimeen keskusteluun. Se puhdisti ilmapiirin ja loi meille yhteishengen."
vanhusten hoitokodin työntekijä