työnohjauKSET johdolle, HENKILÖSTÖLLE, TEILLE

Sellaisena kuin haluatte.

Millaista työnohjausta?

Esihenkilöille, johtajille, henkilöstölle, johtoryhmille ja työryhmille:

Pääasiallinen työväline on keskustelu ja sitä tukevat menetelmät.

Yksin, yhdessä, ryhmänä, työyhteisönä – aivan, kuinka sovimme.

Johdon ja asiantuntijoiden työnohjauksiin on mahdollista sisällyttää Peili-työskentely, joka tehdään yhteistyössä Integro Oy:n kanssa. 

Tyänohjausyhteistyömme perustuu oman työsi ääneen ajatteluun eli reflektointiin, vahvempaan asioiden tiedostamiseen, oivaltamiseen ja sitä kautta oman työsi ja ajattelusi uudistamiseen.

”Se, minkä tiedostaa, siihen voi vaikuttaa.”

Itsensä johtaminen ja oman työn hallinta ovat keskeisiä työhyvinvoinnin kysymyksiä juuri nyt.

kati_huovinen_yritysvalmennukset

Työyhteisön kokonaishyvinvointiin kannattaa panostaa Ajoissa. Johdon työnohjauksen vaikutukset taas säteilevät laajalle ja syvälle.

Myöskin henkilöstön työnohjauksen hyödyt näkyvät suoraan arjen yhteistyössä ja sitä kautta myös laadussa ja työhyvinvoinnissa.

"Työskentelyn tiiviys ja tavoitteellisuus on ollut todella hyödyllistä. Tämä on ollut kasvun prosessi, mutta samalla myös irtiotto arjesta."
johtoryhmän jäsenet