työnohjauKSElla tukea ja vahvistusta työhönne.

Johdolle sekä henkilöstölle. Juuri sellaisena kuin tarvitset.

MILLAISTA TYÖNOHJASTA?

Lähijohtajille ja ylemmälle johdolle, työyhteisöille, henkilöstölle, tiimeille ja johtoryhmille:

Työnohjaus on ajan, paikan ja tilan järjestämistä oman työn reflektiolle.

Reflektointi mahdollistaa mm. uudistumisen työssään, työhyvinvoinnin tietoisen tarkastelun, omien voimavarojen tunnistamisen ja tiedostamisten sekä oman johtamistyön tietoisen kehittämisen.

Pääasiallinen työväline on keskustelu ja sitä tukevat menetelmät.

Yksin, yhdessä, ryhmänä, työyhteisönä – aivan, kuinka sovimme.

Työryhmätyönohjauksessa on tärkeää olla myös esimiehen mukana. Tällöin luodaan yhdessä kokonaiskuvaa työyhteisön perustehtävästä, yhteistyöstä, tunneilmastosta, rakenteista ja johtamisesta.

Johdon ja asiantuntijoiden työnohjauksiin on mahdollista sisällyttää Peili-työskentely, joka tehdään yhteistyössä Integro Oy:n kanssa. 

Työnohjausyhteistyömme perustuu oman työsi ääneen ajatteluun eli reflektointiin, vahvempaan asioiden tiedostamiseen, oivaltamiseen ja sitä kautta oman työsi ja ajattelusi uudistamiseen.

”Se, minkä tiedostaa, siihen voi vaikuttaa.”

Itsensä johtaminen ja oman työn hallinta ovat keskeisiä työhyvinvoinnin kysymyksiä juuri nyt.

kati_huovinen_yritysvalmennukset

kokonaishyvinvointiin kannattaa panostaa Ajoissa. Johdon työnohjauksen vaikutukset säteilevät laajalle ja syvälle

Myöskin henkilöstön työnohjauksen hyödyt näkyvät suoraan arjen yhteistyössä, työn tunneilmastossa ja sitä kautta myös laadussa ja työhyvinvoinnissa.

"Työskentelyn tiiviys ja tavoitteellisuus on ollut todella hyödyllistä. Tämä on ollut kasvun prosessi, mutta samalla myös irtiotto arjesta."
johtoryhmän jäsenet