TUNTEISTA TYÖELÄMÄSSÄ KANNATTAA PITÄÄ HYVÄ HUOLI

28.9.2021

Tänä syksynä tunneteeman äärellä on työskennelty usein, ja monin eri tavoin.

Työyhteisöt, jotka tekevät ihmissuhdetyötä ja vaativaa asiakastyötä, tarvitsevat itselleen ainakin ajoittaisin foorumin, jossa omaa tunneilmastoa ja myös yhteistä tunneilmastoa voidaan puhdistaa.

Myös, mikäli työyhteisöllä on ollut kriisivaiheita, joiden yli on jopa näennäisesti päästy, niin ilman tunteiden käsittelyä ainakin osa työyhteisössä jää herkästi ”vanhaan kiinni”. Tällöin työyhteisö ei saa käytettyä kaikkien parasta potentiaalia perustyöhön, vaan osa ihmisten energiasta sitoutuu tunteisiin, jotka ovat käsittelemättä.

Myös työhyvinvoinnin työkaluna tunteet ja niiden käsittely ovat tärkeitä teemoja ja myös ennaltaehkäisevät parhaimmillaan uupumusta ja uupumuksen syntymistä.
 
Esimiestyössä ja johtamisessa käsittelemättömät tunteet voivat muuttua todella ongelmalliseksi johtamistyön näkökulmasta. Hyvä johtaja pysähtyy säännöllisesti omien tunteidensa äärelle.
 

Näissä kaikissa olen ilokseni voinut olla ihmisten apuna. Tunteisiin pätee onneksemme lohdullinen toteamus, joka kumpuaa positiivisesta psykiologiasta, että :” Se, minkä tiedostaa, siihen voi vaikuttaa.”

Mikäli teidän työyhteisössä tai omassa työssäsi on tunneteemoja, joita olisi hyvä työstää yhdessä, olethan yhteydessä. Keskustellaan luottamuksella siitä, mikä auttaisi sinua ja teitä parhaiten juuri tässä kohtaa.

Tunteet ovat tärkeä työväline niin yhteistyössä, esimiestyössä kuin asiakastyössäkin. Pidetään niistä yhdessä hyvä huoli.

"Työskentelyn tiiviys ja tavoitteellisuus on ollut todella hyödyllistä. Tämä on ollut kasvun prosessi, mutta samalla myös irtiotto arjesta."