Peilivalmennus

Peili-käyttäytymisprofiili on konkreettinen palaute- ja kehitystyökalu, joka vahvistaa itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä. Prosessi toteutetaan yhteistyössä Peiliconsulting Oy:n kanssa.

peilivalmentaja kati huovinen

Peili on työkaluna erittäin hyödyllinen erityisesti esimiehille, johtoryhmille, tiimeille sekä vaativassa asiantuntijatyössä toimiville.

Olen sertifioitu Peilivalmentaja ja  täten Peilivalmennus voidaan toteuttaa teille sopivassa muodossa kanssani sovitusti milloin vain. Peili on työkalu itsetuntemuksen ja keskinäisen yhteistyön vahvistajana sekä mahdollistajana. Erilaisuudesta kumpuavat mahdollisuudet sekä luontaiset vahvuudet konkretisoituvat Peilin avulla taitavasti.

Peilivalmennus: mitä peili kertoo sinusta ja tavastasi toimia?

Peilivalmennuksen avulla pääset tutustumaan omaan ja toisten tyyliin käyttäytyä. Käyttäytymistyylit perustuvat suurelta osin piirreteorioihn ja synnynnäiseen temperamenttiin.

Valmennuksen on tuonut Amerikasta Suomeen Juhani Wiio 1970-luvulla.

Peilin avulla päästään konkretisoimaan erilaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita yhteistyössä ja saadaan paras esiiin ihmisistä, kuten valmennuslupaus kuuluu.

Kun olet minuun yhteydessä, lähetän tarkemman esittelyn tästä Peilistä esittelydioineen ja teen tarjouksen yhteistyöstämme. Tulen mielelläni myös tapaamaan teitä yhteisen valmennuksen tiimoilta.

Valmennus voidaan toteuttaa myös etäyhteyksillä.

Peilivalmennuksesta saamme teille mielenkiintoisen 3-5 kerran valmennusprosessin, tai tämä voidaan sisällyttää osaksi yhteistyöhömme:

1. Käyttäytymistyyli ja ryhmäpeili

2. Kohtaamiskyky

3. Luottamuksen rakentaminen

4. Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen

5. Yhteistyön vahvistaminen

Näistä voidaan yhdessä valita teille tärkeimmät painopistealueet, joihin keskitymme ja joita erityisesti lähdemme yhdessä vahvistamaan.

”Se kasvaa, mihin keskittyy.” (positiivisen psykologian näkökulma)

Peili-käyttäytymisprofiilin antama henkilökohtainen palaute perustuu itsearvioon sekä 5-7 viimeisen puolen vuoden aikana kanssasi yhteistyötä tehneen henkilön  antamaan palautteeseen.

Palaute omasta käyttäytymisestä ja erilaisten käyttäytymistyylien ymmärtäminen lisäävät kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa.

Peili-käyttäytymisprofiili sisältää käyttäytymistyylin lisäksi myös kohtaamiskyky- ja luottamuspalautteet, jotka toimivat merkittävänä apuna yhteistyötaitojen kehittämisessä.

Ryhmäpalautteesta nähdään koko ryhmän jäsenten käyttäytymistyylien jakautuminen kyseisessä ryhmässä. Lisäksi siitä nähdään kyseisen ryhmän vahvuudet ja haasteet yhdessä sekä erilaisuuden jakautuminen ryhmässä. Tätä vasten voidaan lähteä kehittämään ja uudistamaan myös keskinäistä yhteistyötä oikeaan suuntaan. Tämä auttaa myös tunnistamaan omia ja muiden vahvuuksia juuri keskinäisen yhteistyön näkökulmasta. Yhteistyön arviointi ja uudistaminen saavat hyvin avoimen ja ajantasaisen peilin siitä, missä ollaan ja mahdollistaa laadukkaan keskustelun siitä, mihin suuntaan halutaan yhdessä mennä.

Prosessi on pituudeltaan muutamasta tunnista jopa puoleentoista päivään, riippuen minkä verran halutaan käytännössä syventää erilaisten käytännön harjoitusten avulla kyseistä teemaa.

yhteistyössä

Peilivalmennus toteutetaan Peiliconsulting Oy:n kanssa.

Lisätietoja saat myös: https://www.peiliconsulting.fi