Johdon valmennukset

"JOHTAMISKÄYTÄNTÖJEN JA TYÖN TUOTTAVUUDEN VÄLILLÄ ON VOIMAKAS YHTEYS. Tulosten perusteella johtajuuskäytäntöjä tulisikin parantaa tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi mm. koulutuspanostuksilla, jotka edistäisivät inhimillisen pääoman muodostumista."
(EtlaN TUTKIMUS 2021)

kati_huovinen_yritysvalmennukset

Millaisia johtamiskäytäntöjä te haluatte kehittää? MILLAISIIN JOHTAMISKÄYTÄNTÖIHIN TE HALUATTE PANOSTAA?

MINULLA ON HYVIÄ KOKEMUKSIA JOHTAJUUDEN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMISESTÄ ERI ORGANISAATIOISSA. AUTAN MIELELLÄNI MYÖS TEITÄ.

Johdon valmennus mahdollistaa yhteisen johtamistavan sekä yhteisten johtamismerkitysten kirkastamisen.

VALMENNUKSIA JOHDOLLE JA JOHTORYHMILLE:

Johtamisen kehittäminen perustuu laadukkaaseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön. Siihen on tärkeää ottaa mukaan kaikki johtamistasot, johtaminen kun valuu paralleeli-ilmiönä ylhäältä alaspäin. Esimerkillä johtamisen voima on suuri, niin organissaatiokulttuurin kuin johtamiskäytäntöjenkin rakentumisessa.

Positiivisia, ihmisläheisiä ja vuorovaikutuksellisia johtamiskäytäntöjä kannattaa kehittää. Näiden äärellä voin auttaa teitä.

Minulla on myös Integro Oy:n kanssa yhteistyössä käytössäni Peili-työkalu, joka on erittäin hyvä johtoryhmien sekä johtajuuden tarkastelun työkalu niin itsensä johtamisen kuin yhteistyön näkökulmasta.

JOHTAMISPÄIVÄT SYTYTTÄVÄT. Kiireetön, mutta tavoitteellinen yhdessä olo ja yhteisen työn kehittäminen antavat voimaa. Keskustelu itsessään vahvistaa yhteistä johtamisnäkyä sekä johtamisen etiikkaa. Työhyvinvoinnistakin on hyvä puhua yhdessä. 

Etä-ja hybridijohtamisen yleistyessä työhyvinvoinnin johtamisen merkitys korostuu. Kuinka saadaan ihmiset johtamaan hyvin myös itseään oman työnsä äärellä? Kuinka voidaan luoda yhdessä sellaista johtamiskulttuuria, joka innostaa saamaan aikaan hyvää ja sen lisäksi mahdollistaa riittävän palautumisen?

VALMENNUS VOI OLLA MYÖS PROSESSI

Tällöin yksittäisen johtamispäivän rinnalle luodaan pidempikestoinen ja tavoitteellinen johtamisen kehittämisen prosessi, jossa  tapaamme esimerkiksi viisi kertaa.

Prosessi luodaan aina asiakaslähtöisesti ja kyseisen organisaation johtamistarpeita tukemaan. Tähän prosessiin on hyvä sisällyttää niin itsetuntemuksen kuin syventäviä toistensa tuntemisen elementtejä. Sen lisäksi johtamistyön tavoitteita, johtamiskäytäntöjä, strategisia painopisteitä sekä niiden konkretisointia on tärkeää tarkastella yhdessä. Joskus hyvä avaus yhdessä voi olla myös yhteisen johtamisunelman sanoittaminen. Unelmasta syntyy suuria tekoja.

Johtamisvalmennuksessa syntyy aina jotain uutta ja merkittävää. Sen uskallan luvata. Se on tavoitteellinen, luova ja innostava osallistujien näköinen prosessi. Lähdetäänhän yhdessä tällaiselle matkalle.

Saamani asiakaspalaute on ollut kiitettävää ja jopa erinomaista tällaisista prosesseista. Lupaan tehdä parhaani ja antaa kaiken kokemukseni sekä osaamiseni käyttöönne, jotta saatte rahoillenne vastineen ja johtamistyönne kehittämiseen tarvitsemanne.

Luethan lisää saamistani asiakaspalautteista Asiakaskokemuksia-sivulta.

JOHDA MERKITYSTÄ

”Johtaja on merkitysten arkkitehti.” Näin toteavat Jaakko Sahimaa, Tapio Aaltonen ja Pirjo Ahonen 2020 ilmestyneessä kirjassaan: Johda merkitystä.

Johtaminen on mielikuvien ja merkitysten luomista. Että jokainen saisi kokea tekevänsä merkityksellistä ja arvokasta työtä omilla vahvuusalueillaan, kohti yhteistä isoa päämäärää.