Johdon valmennukset

VAHVISTAMAAN JA TUKEMAAN ESIMIESTYÖTÄNNE JA JOHTAJUUTTANNE

kati_huovinen_yritysvalmennukset

Millainen johtaja sinä haluaisit olla? millainen johtaja sinä olet? millaisen johtajuuden te haluaisitte muodostaa yhdessä?

Johdon valmennus mahdollistaa yhteisen johtamistavan sekä yhteisten johtamismerkitysten kirkastamisen.

Valmennuksia esimiesryhmille ja johtoryhmille

Kun jotain haluaa kehittää, sen äärelle täytyy oikeasti pysähtyä. Rauhassa ja yhdessä. Tätä johtamisen kehittäminenkin edellyttää. Kiireetön ja asian äärelle sitoutunut yhdessä olo takaa laadukkaan lopputuloksen. Silloin ollaan jo lähtötilanteessa varmitettu, että halutaan antaa itsestä tilanteeseen paras mahdollinen panos: läsnäolevana muille, omalla parhaalla mahdollisella panoksellani. Voit kiittää jo siinä vaiheessa itseäsi 🙂 :  Olet priorisoinut työaikasi siten, että tämä yhteinen valmennuksemme ja sen anti, on Sinun tämän päivän tärkein työtehtävä.

Kaiken lisäksi, yhdessä olo voimaannuttaa. Kiireetön yhdessä olo ja yhteisen työn kehittäminen antaa voimaa. Työhyvinvoinnistakin voi olla hyvä puhua yhdessä. Työn tauottaminen tällaisessa valmennuksessa voi saada uusia ulottuvuuksia. Sopivasti yhteisiä tapaamisia tauottamalla aivot toimivat paremmin, olo on aikaansaavampi ja työn tulos on näkyvämpää. Tällaisia päiviä voimme toteuttaa yhdessä.

Sen lisäksi päivällä on aina hyvä olla tavoite ja fokus, johon yhdessä pyritään. Sen avulla priorisoimme päivän työskentelyä ja suuntaamme ajatuksemme oikeiden asioiden äärelle.

Valmennus voi olla myös prosessi

Tällöin tapaamme esimerkiksi viidestä seitsemään kertaa. Ensimmäisellä kerralla luomme yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt yhteistyöllemme.

Seuraavilla kerroilla pilkomme isoa otsaketta, yhdessä sovittua teemaa, pala palalta. Syvennämme aiheen yhteisiä merkityksiä keskustelemalla niistä yhdessä ja työskentelemällä yhdessä teemojen äärellä.

Johtamisvalmennuksessa syntyy aina jotain uutta. Se on tavoitteellinen ja luova, osallistujien näköinen prosessi. Tulethan kokeilemaan.

Valmennuksen lopussa kokoamme yhteen yhdessä oppimaamme. Tällöin myös arvioimme yhteistyötämme. Palaute on aina lahja. Sitä kannattaa pyytää ja antaa. Palautteen avulla itsetiedotustuksemme lisääntyy ja kehittymissuuntamme ja vahvuutemme selkiintyvät.

JOHDA MERKITYSTÄ

”Johtaja on merkitysten arkkitehti.” Näin toteavat Jaakko Sahimaa, Tapio Aaltonen ja Pirjo Ahonen tänä vuonna ilmestyneessä kirjassaan: Johda merkitystä.