JOHDON TYÖNOHJAUS

”On ollut hyvä ilmapiiri. Tämä kokemus on ollut parhaiten toimiva esimiestyönohjauksen kokemus, jossa olen ollut mukana. Tästä on saanut todellista tukea. Asiakkaana on saanut kokea, että teet työnohjaajana sydämelläsi työtä.” (johtaja/ esimies)

kouluttaja_kati_huovinen

SINUSSA ON VALTAVASTI KASVUN POTENTIAALIA. valjastetaan SE YHDESSÄ ESIIN.

Työnohjaus TARJOAA ajan, paikan ja tilan oman työSI reflektiOLLE, SINULLE ITSELLESI.

Kun on mahdollisuus ajatella, myös asioiden tiedostaminen lisääntyy. Se, minkä tiedostaa, siihen voi vaikuttaa. Reflektointi ja asioiden tiedostaminen mahdollistavat yhdessä oman työn uudistamisen. Tähän perustuu hyvin keskeisesti sekä työnohjauksen että johtamisvalmennusten ydin.

JOHDON TYÖNOHJAUS MAHDOLLISTAA UUDISTUMISEN jA tYÖHÖSI LIITTYVIEN
NÄKÖKULMIEN TUTKIMISEN.

Johdon työnohjaus tarjoaa Sinulle rehellisen ja arvostavan peilin. Työnohjauksessa Sinulla on  mahdollisuus oman työmoodisi hiljentämiselle, oman kokonaishyvinvointisi tarkastelulle sekä oman työsi ja työtapojesi ajattelemiselle sekä halutessasi myös kehittämiselle. Työnohjaus  on mahdollisuus ja hetki Sinulle, kuunnella omia ajatuksiasi rauhassa.

Kuljen prosessissa rinnallasi toiveiden ja yhdessä sovittujen tavoitteideni mukaisesti. Annan toisenlaisia näkökulmia, kysyn ja kannustan Sinua saamaan itsestäsi parhaat puolet ja osaamisesi esiin. Tarvittaessa kannustan Sinua myös hiljentämään ja lepäämään. Olen Sinun puolellasi!

Jos haluat, voimme sisällyttää tähän yhteistyöhön myös Peilityöskentelyn. Sen avulla voit pyytää palautetta itsestäsi ja itsellesi henkilöstöltäsi tai kollegoiltasi, joiden kanssa olet viime aikoina tehnyt läheistä yhteistyötä. Sieltä saat palautetta siitä, miten toimit tällä hetkellä vuorovaikutuksessa, yhteistyössä niiden työpaikan lähimpien ihmisten kanssa.

Hyvä johtaja ja esimies on oikeututtu tarkastelemaan itseään rehellisen, arvostavan ja ammatillisen peilin äärellä. Sellaisen yhteistyömahdollisuuden haluan Sinulle tarjota.

 * Luethan Peilityöskentelyn mahdollisuudesta halutessasi lisää Peili- valmennusosisosta.

Luodaan yhdessä tavoitteellinen prosessi toiveitasi ja odotuksiasi kuunnellen.
Arvioidaan prosessia yhdessä säännöllisesti ja tarkistetaan tavoitteita.
Työskennellään siten, että sinä ja työsi vahvistuvat yhteistyössämme.

Millaisissa tilanteissa Sinun kannattaa hyödyntää johdon työnohjausta kannattaa johtajana / esimiehenä henkilökohtaisesti?

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ tapaamme kasvokkain tai etäyhteydellä HETI YHTEISTYÖN ALUSSA.

Tällöin selkiytämme, millaista yhteistyötä lähdemme tekemään ja miten lähdemme työskentelemään. Laaditaan myös yhteistyöstämme virallinen sopimus.

Johtoryhmälle työnohjausta; milloin ja miten?

” Työnohjaus on ollut minulle henki ja elämä. Täällä olen voinut oikeasti puhua omasta työstäni – rehellisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Työnohjaajan tasavertainen itseni kuunteleminen on ollut parasta antia. Työn tunnekuormaa olen voinut myös vapaasti purkaa. ”
ERÄÄN JOHTAJAN KOKEMUS YHTEISTYÖSTÄMME