JOHDON TYÖNOHJAUS

”On ollut hyvä ilmapiiri. Tämä kokemus on ollut parhaiten toimiva esimiestyönohjauksen kokemus, jossa olen ollut mukana. Tästä on saanut todellista tukea. Asiakkaana on saanut kokea, että teet työnohjaajana sydämelläsi työtä.” (johtaja/ esimies)

kouluttaja_kati_huovinen

SINUSSA ON VALTAVASTI KASVUN POTENTIAALIA. KAIVETAAN SE YHDESSÄ ESIIN:

Työnohjaus TARJOAA ajan, paikan ja tilan oman työSI reflektiOLLE, SINULLE ITSELLESI.

Kun on mahdollisuus ajatella, myös asioiden tiedostaminen lisääntyy. Se, minkä tiedostaa, siihen voi vaikuttaa. Reflektointi ja asioiden tiedostaminen mahdollistavat yhdessä oman työn uudistamisen. Tähän perustuu hyvin keskeisesti sekä työnohjauksen että johtamisvalmennusten ydin.

JOHDON TYÖNOHJAUS MAHDOLLISTAA UUDISTUMISEN jA
NÄKÖKULMIEN TUTKIMISEN.

Kun ajattelet itseäsi ja suhdettasi johtamistyöhösi, oletko tyytyväinen?

Kun kuuntelet kehoasi ja omaa työhyvinvointiasi, palaudutko riittävän hyvin? Oletko työssäsi energinen? Onko suhde työhösi tuore ja raikas? Suhtaudutko myönteisesti uudistaviin näkökulmiin? Löydätkö itsestäsi uudistusta riittävästi? Jaksatko riittävästi antaa itsestäsi läheislle? Voitko hyvin?

Kun kuulostelet yhä itseäsi, millaista palautetta olet saanut henkilöstöltäsi? Entä asiakkailtasi? Millaista palautetta olet antanut henkilöstöllesi? Entä itsellesi?

Keskitytko työssäsi enemmän ongelmiin vai ratkaisuihin? Onko kannustaminen ja ihmisistä parhaan esille saaminen sinulle luontaista ja inspiroivaa?

Oletko tyytyväinen tasoosi vuorovaikuttaa ihmisten kanssa? Ja miltä kalenterisi näyttää? Miten johdat itseäsi ja muita? Onko johtamisesi siinä asennossa, kun sinä toivot, vai haluaisitko  tehdä jotain toisin?

Johdon työnohjaus tarjoaa Sinulle rehellisen ja arvostavan peilin. Työnohjauksessa Sinulla on  mahdollisuus oman työmoodisi hiljentämiselle, oman kokonaishyvinvointisi tarkastelulle sekä oman työsi ja työtapojesi kehittämiselle. Se on mahdollisuus Sinulle kuunnella omia ajatuksiasi rauhassa. Kuljen prosessissa rinnallasi toiveiden ja tavoitteidesi mukaisesti. Annan toisenlaisia näkökulmia, kysyn ja kannustan Sinua saamaan itsestäsi parhaat taidot esiin. Tarvittaessa kannustan Sinua myös hiljentämään ja lepäämään. Olen Sinun puolellasi!

Jos haluat, voimme sisällyttää tähän yhteistyöhön myös Peilityöskentelyn. Sen avulla voit pyytää palautetta itsestäsi ja itsellesi henkilöstöltäsi tai kollegoiltasi, joiden kanssa olet viime aikoina tehnyt läheistä yhteistyötä. Sieltä saat palautetta siitä, miten toimit tällä hetkellä vuorovaikutuksessa, yhteistyössä niiden työpaikan lähimpien ihmisten kanssa.

Hyvä johtaminen tarvitsee rehellisen peilin. Lue Peilistä lisää Peili- valmennusosisosta.


Luodaan yhdessä tavoitteellinen prosessi toiveitasi ja odotuksiasi kuunnellen.
Arvioidaan prosessia yhdessä säännöllisesti ja tarkistetaan tavoitteita.
Työskennellään siten, että sinä ja työsi vahvistuvat yhteistyössämme.

Millaisissa tilanteissa johdon työnohjausta kannattaa hyödyntää johtajana henkilökohtaisesti?

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ tapaamme kasvokkain tai etäyhteydellä HETI YHTEISTYÖN ALUSSA.

Tällöin selkiytämme, millaista yhteistyötä lähdemme tekemään ja miten lähdemme työskentelemään. Laaditaan myös yhteistyöstämme virallinen sopimus.

Johtoryhmälle työnohjausta; milloin ja miten?

” Työnohjaus on ollut minulle henki ja elämä. Täällä olen voinut oikeasti puhua omasta työstäni – rehellisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Työnohjaajan tasavertainen itseni kuunteleminen on ollut parasta antia. Työn tunnekuormaa olen voinut myös vapaasti purkaa. ”
ERÄÄN JOHTAJAN KOKEMUS YHTEISTYÖSTÄMME