JOHDON, JOHTORYHMÄN TYÖNOHJAUS

”On ollut hyvä ilmapiiri. Tämä kokemus on ollut parhaiten toimiva esihenkilötyönohjauksen kokemus, jossa olen ollut mukana. Tästä on saanut todellista tukea. Asiakkaana on saanut kokea, että teet työnohjaajana sydämelläsi työtä.” (eräs johtaja)

kati huovinen

YHDESSÄ SAATETAAN SINUSTA PARAS ESIIN!

Työnohjaus TARJOAA ajan, paikan ja tilan AJATUSTESI JA TYÖSI REFLEKTOINNILLE, SINULLE ITSELLESI.

Kun on mahdollisuus ajatella siten, että kuuntelijanasi on objektiivinen, rehellinen ja arvostava peili, myös asioiden tiedostaminen lisääntyy. Se, minkä tiedostaa, siihen voi vaikuttaa. Reflektointi ja asioiden tiedostaminen yhdessä mahdollistavat hyvinvointisi kasvattamisen sekä oman työsi uudistamisen. Tämä kaikki säteilee ympärillesi, kohtaamisiisi.

Johtajan kokonaishyvinvointi vaikuttaa koko henkilöstösi hyvinvointiin sekä työnne tulokseen. Panostathan riittävästi itseesi?

Johdon työnohjaus tarjoaa Sinulle rehellisen ja arvostavan peilin. Työnohjauksessa Sinulla on  mahdollisuus oman työmoodisi hiljentämiselle, oman kokonaishyvinvointisi tarkastelulle sekä oman työsi ja työtapojesi tutkimiselle sekä halutessasi myös kehittämiselle. Työnohjaus  on mahdollisuus ja hetki Sinulle, kuunnella omia ajatuksiasi, omaa itseäsi rauhassa.

Kuljen prosessissa rinnallasi toiveiden ja yhdessä sovittujen tavoitteideni mukaisesti. Annan toisenlaisia näkökulmia, kysyn ja kannustan Sinua saamaan itsestäsi parhaat puolet ja osaamisesi esiin. Tarvittaessa kannustan Sinua myös hiljentämään ja lepäämään. Olen Sinun puolellasi!

Jos haluat, voimme sisällyttää tähän yhteistyöhön myös Peilityöskentelyn. Sen avulla voit pyytää palautetta itsestäsi ja itsellesi henkilöstöltäsi tai kollegoiltasi, joiden kanssa olet viime aikoina tehnyt läheistä yhteistyötä. Sieltä saat palautetta siitä, miten toimit tällä hetkellä vuorovaikutuksessa, yhteistyössä niiden työpaikan lähimpien ihmisten kanssa.

Hyvä johtaja ja esimies on oikeututtu tarkastelemaan itseään rehellisen, arvostavan ja ammatillisen peilin äärellä. Sellaisen yhteistyömahdollisuuden haluan Sinulle tarjota.

 * Luethan Peilityöskentelyn mahdollisuudesta halutessasi lisää Peili- valmennusosisosta.

 

JOHDON TYÖNOHJAUS MAHDOLLISTAA HYVÄN ITSESI JOHTAMISEN JA PALAUTUMISEN, UUDISTUMISEN sEKÄ IHMISTEN JOHTAJANA KEHITTYMISEN.

kUN KESKIÖSSÄ OLET SINÄ / JOHTORYHMÄSI, MILLAISEN JOHTAMISEN POLUN HALUAISITTE RAKENTAA?

MITEN YHDESSÄ MAHDOLLISTAA MUIDEN ONNISTUMISEN?
MITEN YHDESSÄ VARMISTAA YHTEINEN SUUNTA?
MITEN YHDESSÄ KIRKASTAA KESKEISET PAINOPISTEET?
MITEN YHDESSÄ LUODA INNOSTAVA TYÖYMPÄRISTÖ?
MITEN YHDESSÄ SELKIYTTÄÄ YDINARVOT?
MITEN YHDESSÄ OLLA TUOTTELIAAMPIA?

Millaisissa tilanteissa Sinun kannattaa hyödyntää johdon työnohjausta kannattaa johtajana / esimiehenä henkilökohtaisesti?

ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ tapaamme kasvokkain tai etäyhteydellä HETI YHTEISTYÖN ALUSSA.

Tällöin selkiytämme, millaista yhteistyötä lähdemme tekemään ja miten lähdemme työskentelemään. Laaditaan myös yhteistyöstämme virallinen sopimus.

Johtoryhmälle työnohjausta; milloin ja miten?

” Työnohjaus on ollut minulle henki ja elämä. Täällä olen voinut oikeasti puhua omasta työstäni – rehellisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti. Työnohjaajan tasavertainen itseni kuunteleminen on ollut parasta antia. Työn tunnekuormaa olen voinut myös vapaasti purkaa. ”
ERÄÄN JOHTAJAN KOKEMUS YHTEISTYÖSTÄMME