JOhdon työnohjaukskokemuksia

"Onneksi lähdin tähän prosessiin mukaan. Tällainen matka itseen auttaa omaa johtamista todella merkittävästi."

johtajan kokemus yksilötyönohjauksesta 2022.

Johdon työnohjauskokemus oli:

Toimitusjohtajan kokemus yksilötyönohjauksesta.

Suurimpia hyötyjä minulle työnohjauksessa on ollut seuraavista yhteistyön elementeistä:

lÄHIESIMIEHEN YKSILÖTYÖNOHJAUSKOKEMUS.

Suurimpia hyötyjä minulle työnohjauksessa on ollut seuraavista yhteistyön elementeistä:

Johtoryhmän työnohjauskokemus, yksityinen sosiaaliala:

”Työskentely on ollut tiivistä ja tavoitteellista. Tämä on ollut kasvun prosessi,  ja myös irtiotto arjesta.”

”Yhteenkuuluvuuden tunne johtoryhmässämme on lisääntynyt. Olemme saaneet myös evästä muutosprosessiin. Täältä on saanut paljon vastauksia myös omiin pohdintoihin.”

 ”Tämä on ollut mahdollisuus pysähtymiseen perustehtävän äärelle. Prosessissa on keskitytty olennaisten asioiden tarkasteluuun.”

”Laatutyön osuus oli prosessimme ikään kuin huipentuma ja ehkä koko työskentelymme merkittävin anti. Saimme yhteinäistettyä laadun perustaa koko toiminnassamme.”

”Työnohjaajan panos on ollut vastuullista.”

”Positiivisten näkökulmien esille nostaminen on ollut iso voimanlähde. Oma työntekemisen tapani on muuttunut tämän prosessin aikana ja siten esimiehenä toimiminen on helpottunut.”

KOKEMUS Ylemmän johdon yksilötyönohjauKSESTA:

”Olet ollut hyvä kuuntelija. Ja konkretisoinut sen, minkä olet kuullut. Kaaos mielessä on selkeytynyt. Se on tuntunut ihanalta.”

”Työnohjaukselta olen saanut keinoja oman mielen kaaoksen jäsentämiseen. Ainut, mitä jäin kaipaamaan, että olisi voinut olla hyödyllistä nähdä useammin, kuin joka toinen kuukausi.”

”Positiivisten näkökulmien esille nostaminen on ollut iso voimanlähde. Oma työntekemisen tapani on muuttunut tämän prosessin aikana ja siten esimiehenä toimiminen on helpottunut.”

KOKEMUS Keski- ja ylemmän johdon ryhmätyönohjauksesta, kuntaorganisaatio:

”Hyvä, että lähiesimiehet ja ylemmät esimiehet ovat olleet tässä työnohjauksessa yhdessä.”

”Parasta on ollut se, että on ollut lupa istua miettimään, kuuntelemaan ja prosessoimaan oman työn kehittämistä.”

”Muiden esimiesten esimerkit ja vertaistuki on ollut opettavaista. On ollut myös lohdullista kuulla, että muut esimiehet kokevat samoja tunteita kuin itse. ”

”On saanut jakaa esimiestyön kuormaa.”

”Haaste oli ajoittain aika. Asioita ja aiheita olisi ollut enemmän kuin aikaa oli niitä käsitellä. Oli kuitenkin hyvä, että priorisoitiin aiheita ja pysyttiin aikatauluissa.”

KOKEMUS ESIMIESTEN RYHMÄTYÖNOHJAUKSESTA, SOSIAALIALAN LÄHIJOHTAJAT:

”Työnohjaajan kokemus esimiesten työnohjauksesta näkyi. Puhuttiin samaa kieltä. Koulutuksellisesta otteestakin pidin.”

”Vahva kokemus erilaisista ryhmistä näkyi. Myös aktiivinen osallistuminen ja asioiden vetäminen yhteen oli hyödyllistä.”

”Vahvistui ajatus työn ”hidastamisesta” sekä rajojen asettamisesta omaan työmäärään.”

”Vertaistuki ja verkostoituminen oli tärkeää. Sai myös välineitä työhön ja arjen johtamiseen.”

 ”Selkiytyi se, että työnohjauksen on tärkeää olla säännöllistä , ei liian pitkiä välejä ja esimiestyötä tekevien ryhmässä asiaa ja aiheita paljon, joten 2 h / kerta / noin kerran kuussa tuntuisi sopivalta.”

”Vahva kokemus erilaisista ryhmistä näkyi. Myös aktiivinen osallistuminen ja asioiden vetäminen yhteen oli hyödyllistä.”
Esimiesten ryhmätyönohjaus

LÄHIJOHTAJAN KOKEMUS YKSILÖTYÖNOHJAUKSESTA 2020:

Työnohjaus on antanut minulle välineitä nähdä asioita eri tavalla kuin olen itse nähnyt.

  • Työnohjaus on ollut minulle peili ja tiekartta.
  • Työyhteisön ulkopuolinen tuki on mahdollistanut asioiden käsittelyn suoraan ja helpolla tavalla.
  • Työnohjaus on tukenut myös työssä kasvamista ja esimiehenä kasvamista.
  • Olen suositellut Katia työnohjaajaksi myös muille esimiehille, kun ovat kyselleet vinkkejä :). Olen tykännyt tavastasi toimia ja tehdä työnohjausta.

LÄHIJOHTAJien työparityönohjauksen kokemus:

”Tämä on ollut tarpeellinen. Olen saanut tukea omaan työrooliini. Työnohjaus on myös vahvistanut johtajuuden yhteen hiileen puhaltamista. ”

” Tässä on voinut purkaa esimiestyön tunnekuormaa. Tämä on myös vahvistanut omaa johtajuutta ja avannut pohtimaan esimiestyön näkökulmia. Työnohjauksessa esille nousseita pohdintoja on voinut jatkaa myös arjessa.”

osastonhoitajien ryhmätyönohjauskokemus:

”Omaan päätöksentekoon olen saanut puhtia.”
 
”Vertaistuki on ollut todella tärkeää.”
 

”Työnohjauksen avulla olen saanut vahvistusta sille, että työrooli on ammattimaisen työn tuki.”

”Myös erilaisten työnohjausmenetelmien käyttö on ollut hyödyllistä ja mielenkiintoista.”

”Palautteen antaminen on vahvistunut, siihen on saanut eväitä.”

” Työnohjaus on ollut minulle henki ja elämä. Täällä olen voinut oikeasti puhua omasta työstäni – rehellisesti ja ehdottoman luottamuksellisesti.
” Työnohjaajan tasavertainen itseni kuunteleminen on ollut parasta antia. Työn tunnekuormaa olen voinut myös vapaasti purkaa. ”
Päiväkodin johtaja:

Rehtoriryhmä:

”On ollut hyvä kokea, että oman työnsä kehittäminen ei tarvitse aina tapahtua pelkästään itsensä sisältä, vaan myös muilta, itsensä ulkopuolelta voi saada työhönsä virikkeitä. Työnohjaus on antanut voimaa myös oman työni viimeisiin vuosiin.”

 ”Työnohjaus on vahvistanut asioiden tarkastelua ilmiöiden kautta – ei henkilöitymisen kautta, niin kuin omassa mielessä monesti ilmiöille tapahtuu. Yksilötyönohjaus voisi vielä syventää omaa oppimisprosessia.”

”Innostavassa ilmapiirissä on ollut hyvä työskennellä yhdessä. Innostavan ilmapiirin merkitys on kirkastunut.”

Hoitokodin johtajan kokemus yksilötyönohjauksesta:

”Työnohjaus on ollut työlleni tunnekuorman purkamisen tuki. Tämä on tukenut minua myös oman jaksamisen ja oman työn rajaamisen käsittelyssä. Meillä on ollut hyvä yhteinen matka.”

TERVEYDENHUOLLON LÄHIJOHTAJIEN KOKEMUS TYÖNOHJAUKSESTA (SISÄLSI YKSILÖ-JA RYHMÄTAPAAMISIA):

”Työnohjaajan kokemus esimiesten työnohjauksesta näkyi. Puhuttiin samaa kieltä. Koulutuksellisesta otteestakin pidin.”

”Vahva kokemus erilaisista ryhmistä näkyi. Myös aktiivinen osallistuminen ja asioiden vetäminen yhteen oli hyödyllistä.”

”Vahvistui ajatus työn ”hidastamisesta” sekä rajojen asettamisesta omaan työmäärään.”

”Vertaistuki ja verkostoituminen oli tärkeää. Sai myös välineitä työhön ja arjen johtamiseen.”

 ”Selkiytyi se, että työnohjauksen on tärkeää olla säännöllistä , ei liian pitkiä välejä ja esimiestyötä tekevien ryhmässä asiaa ja aiheita paljon, joten 2 h / kerta / noin kerran kuussa tuntuisi sopivalta.”

yksityisen kehitysvamma-alan esimiesten kokemus ryhmätyönohjauksesta:

”Työnohjaajan kokemus esimiesten työnohjauksesta näkyi. Puhuttiin samaa kieltä. Koulutuksellisesta otteestakin pidin.”

”Vahva kokemus erilaisista ryhmistä näkyi. Myös aktiivinen osallistuminen ja asioiden vetäminen yhteen oli hyödyllistä.”

”Vahvistui ajatus työn ”hidastamisesta” sekä rajojen asettamisesta omaan työmäärään.”

”Vertaistuki ja verkostoituminen oli tärkeää. Sai myös välineitä työhön ja arjen johtamiseen.”

 ”Selkiytyi se, että työnohjauksen on tärkeää olla säännöllistä , ei liian pitkiä välejä ja esimiestyötä tekevien ryhmässä asiaa ja aiheita paljon, joten 2 h / kerta / noin kerran kuussa tuntuisi sopivalta.”