Työnohjausta vai valmennusta?

Monenlaista yhteistyön mahdollisuutta on olemassa:

Johdon, henkilöstön, työyhteisöjen ja tiimien työnohjausta

Johdon ja johtoryhmien valmennusta

Työhyvinvointivalmennusta

Ihmissuhdetyöhön tukea

Webinaariluentoja

Peilivalmennusta yhteistyössä Integro Oy:n kanssa

Firstbeat-analyysia johdolle ja henkilöstölle

Kehittämispäiviä

Syksyn valmennukset ja työnohjaukset ovat nyt pääosin käynnissä. Alempaa sivulta voit lukea joitain ajankohtaisia näkökulmia tähän syksyyni liittyen.

OLLAAN YHTEYDESSÄ. VAHVISTETAAN KANNUSTAVAA JA INNOSTAVAA TYÖNTEON KULTTUURIA YHDESSÄ!

 

Työpaikan tunneilmaston äärelle kannattaa pysähtyä.

TYÖHYVINVOINTIVALMENNUS MAHDOLLISUUTENA

28.9.2021

Työhyvinvointivalmennus on oiva mahdollisuus, jos haluat edes auttaa henkilöstösi työhyvinvointia sekä palautumista.

Viiden kerran osallistujalähtöinen työhyvinvointivalmennus on jo erittäin toimiva ja työkaluja antava kokonaisuus.

Valmennukseen sisältyy henkilökohtaista palautumista ja työhyvinvointia tukevia välitehtäviä, joiden avulla osallistujat löytävät omaa työhyvinvointia parhaiten palvelevia metodeita.

Jo yhden sairaspäivän hinnalla saamme teille aikaiseksi ennaltaehkäisevää ja työhyvinvointia auttavaa valmennusta ryhmämuodossa. Tämä panostus kannattaa tehdä niin työhyvinvoinnin kuin eurojenkin näkökulmasta :).
 
Kerron mielelläni tästä ja valmennuskokemuksista sinulle lisää. Olethan yhteydessä!

"kIRKAS SUUNTA JA IHMISTEN VOIMA" JOHTAMISVALMENNUKSISSA

28.9.2021

Johtamisvalmennukset ovat niin mahtavia.

Matti Alahuhta kiteyttää otsakkeessa olevaan sanapariin johtamisen omassa upeassa kirjassaan. Hän antaa hyvän peilin niin strategiatyöhön kuin yleisemmin ihmisten johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen.

Miten sinä punnitset omia johtamistaitojasi? Milloin tiedät johtavasi hyvin? Milloin tiedät, että organisaatiosi kärsii parhaillaan johtamisvajeesta? Miten toimit näiden äärellä? Mitä teet?

Johtaminen on jatkuvaa reagointia ympäristön signaaleihin. Se on myös samalla ympäristölle suunnan näyttämistä. Se on myös sitä, että saat ihmiset seuraamaan itseäsi vapaaehtoisesti, kuten Pauli Juuti on asian viisaasti kiteyttänyt.

Toisaalta johtaminen on myös yhä enemmän palvelemista ja valmentamista.

Ossi Auralta valmistui alkuvuonna tutkimus johtamisen johtamisesta. Siinä on todettu, että se, miten johtajaa itseään johdetaan, vaikuttaa ratkaisevasti hänen johtamisaktiivisuuteensa: ”Pienikin oman esimiehen aktivoituminen tuottaa aktiivisempaa johtamista.”

Hyvän johtamiskulttuurin aikaansaamiseen ja vahvistamiseen tarvitaan aikaa sekä riittävästi yhteisiä keskusteluja ja yhteisiä merkityksiä. Sellaisia helmiä olemme saaneet jakaa tämän syksyn aikanakin yhdessä, monissa eri valmennuksissa.

Johtamisen vahvistaminen on erittäin merkityksellistä ja innostavaa työtä. Jokainen prosessi on erityinen ja ainutlaatuinen. Innostava! Olethan yhteydessä, niin keskustellaan näistä lisää teidän organisaation näkökulmasta.

tUNTEISTA TYÖELÄMÄSSÄ KANNATTAA PITÄÄ HYVÄ HUOLI

28.9.2021

Tänä syksynä tunneteeman äärellä on työskennelty usein, ja monin eri tavoin.

Työyhteisöt, jotka tekevät ihmissuhdetyötä ja vaativaa asiakastyötä, tarvitsevat itselleen ainakin ajoittaisin foorumin, jossa omaa tunneilmastoa ja myös yhteistä tunneilmastoa voidaan puhdistaa.

Myös, mikäli työyhteisöllä on ollut kriisivaiheita, joiden yli on jopa näennäisesti päästy, niin ilman tunteiden käsittelyä ainakin osa työyhteisössä jää herkästi ”vanhaan kiinni”. Tällöin työyhteisö ei saa käytettyä kaikkien parasta potentiaalia perustyöhön, vaan osa ihmisten energiasta sitoutuu tunteisiin, jotka ovat käsittelemättä.

Myös työhyvinvoinnin työkaluna tunteet ja niiden käsittely ovat tärkeitä teemoja ja myös ennaltaehkäisevät parhaimmillaan uupumusta ja uupumuksen syntymistä.

Esimiestyössä ja johtamisessa käsittelemättömät tunteet voivat muuttua todella ongelmalliseksi johtamistyön näkökulmasta. Hyvä johtaja pysähtyy säännöllisesti omien tunteidensa äärelle.
 

Näissä kaikissa olen ilokseni voinut olla ihmisten apuna. Tunteisiin pätee onneksemme lohdullinen toteamus, joka kumpuaa positiivisesta psykiologiasta, että :” Se, minkä tiedostaa, siihen voi vaikuttaa.”

Mikäli teidän työyhteisössä tai omassa työssäsi on tunneteemoja, joita olisi hyvä työstää yhdessä, olethan yhteydessä. Keskustellaan luottamuksella siitä, mikä auttaisi sinua ja teitä parhaiten juuri tässä kohtaa.

Tunteet ovat tärkeä työväline niin yhteistyössä, esimiestyössä kuin asiakastyössäkin. Pidetään niistä yhdessä hyvä huoli.

henkilostovalmennukset
metsäpolku
yritysvalmentaja_pohjois_karjala
"Tämä työnohjaus on ollut omien tunteiden, oman itsetuntemuksen ja erilaisten näkökulmien avaamista. Työryhmässämme on avoimuus kasvanut valtavasti."