työhyvinvointiin panostamisen aika on nyt.

Tulevana syksynä autan mielelläni työhyvinvoinnin ja johtamisen prosessien äärellä. Olethan yhteydessä, niin luodaan teille yksilöllinen, ihmisläheinen ja laadukas prosessi.

Tämä kaikki alkoi siitä, kun olin kolmikymppinen nuori nainen. Johdin lastensuojelulaitosta. Sain kokea tekeväni todella merkityksellistä työtä todella sitoutuneen ja hyvän henkilöstön kanssa.

Yrittäjyyden unelma kyti mielessäni. Työni missioksi  rakentui: sote-alan johtamisen, työhyvinvoinnin sekä ihmisten johtamisen tukeminen ja vahvistaminen.  Työnohjaus ja valmennukset johtajuuden tukena. Perustin oman yrityksen ja käärin hihat.

IHANAA JA LÄMMINTÄ KESÄÄ!! OLLAAN YHTEYDESSÄ.

haluaisitteko teille syksyksi mielenkiintoiSen työhyvinvointi- tai johtamisvalmennuKSEN?

TYÖHYVINVOINTIVALMENNUKSEN YKSI MAHDOLLISUUS

Voitas suunnitella teille viiden kerran osallistujalähtöinen työhyvinvointivalmennus.

Minulla on ajatusta ja ideaa siitä, mitä sisältö voisi olla, sekä myös käytännön kokemusta siitä, mikä tukee osallistujia.

Mutta jos haluatte tähän lisäksi jotain lisämaustetta, voisihan toteutuspaikkana olla vaikka yhteistyökumppanini Kuntokeitaan tilat ja voisihan siihen sisällyttää myös jotain fyysistä harjoitetta mukaan? Tai Firstbeatmittausta, joka onnistuu suoraan minun kauttani?

Olethan yhteydessä, jos tämä yhtään voisi palvella tarpeitanne!

Jo yhden sairaspäivän hinnalla saamme teille aikaiseksi ennaltaehkäisevää ja työhyvinvointia auttavaa valmennusta ryhmämuodossa. Tämä panostus kannattaa tehdä niin työhyvinvoinnin kuin eurojenkin näkökulmasta :).

"kIRKAS SUUNTA JA IHMISTEN VOIMA"

Näinhän Matti Alahuhta kiteyttää johtamisen omassa upeassa kirjassaan. Hän antaa hyvän peilin niin strategiatyöhön kuin yleisemmin ihmisten johtamiseen ja johtamisen kehittämiseen.

Huomaan olevani taas aivan innoissaan hänen ajatuksistaan.

Miten sinä punnitset omia johtamistaitojasi? Milloin tiedät johtavasi hyvin? Milloin tiedät, että organisaatiosi kärsii parhaillaan johtamisvajeesta? Miten toimit näiden äärellä? Mitä teet?

Johtaminen on jatkuvaa reagointia ympäristön signaaleihin. Se on myös samalla ympäristölle suunnan näyttämistä. Se on myös sitä, että saat ihmiset seuraamaan itseäsi vapaaehtoisesti, kuten Pauli Juuti on asian viisaasti kiteyttänyt.

Toisaalta johtaminen on myös yhä enemmän palvelvemista ja valmentamista.

Ossi Auralta valmistui alkuvuonna tutkimus johtamisen johtamisesta. Siinä on todettu, että se, miten johtajaa itseään johdetaan, vaikuttaa ratkaisevasti hänen johtamisaktiivisuuteensa: ”pienikin oman esimiehen aktivoituminen tuottaa aktiivisempaa johtamista.”

Moni johtaja kipuilee senkin kanssa, miten häntä itseään johdetaan? Moni on myös kiitollinen siitä, että tulee hyvin johdetuksi. 🙂

Hyvän johtamiskulttuurin vahvistamiseen tarvitaan mukaan kaikki organisaation johtamistasot yhdessä. Hyvä johtamiskulttuuri on paralleeli-ilmiö. Se toisaalta valuu ylhäältä alaspäin ja parhaimmillaan se vuoropuhelee hyvin ja toimivasti myös vertikaalisella eli kollegiaalisella tasolla.

Tämän tason saavuttaminen on mahdollista. Mutta sen eteen on tietoisesti tehtävä töitä. Tehdään se työ yhdessä!

tUNTEET OVAT SUURI MAHDOLLISUUS

Omien tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen, omien tunteiden äärelle tietoinen pysähtyminen on todella tärkeä taito niin esimiestyössä kuin yhteistyössä kaikilla tasoilla.

Oman mielen ja organisaation tunneilmastoon voi vaikutta ratkaisevasti itse. Negatiiviset tunteet laimenevat, kun ne tunnistaa. Positiiviset tunteet vahvistuvat, kun niitä tunnistaa.

Kiinnostaako sinua tunteet? Haluaisitko, että sinulla olisi enemmän aikaa pysöhtyä niiden äärelle?

Tunnetyön vahvistaminen itsessään on jo hyvä syy varata sparrausaika itselleen. Tunteiden kanssa tasapainossa oleminen on merkittävä työhyvinvoinnin ja energian lähde.

Kannattaa panostaa omiin ja koko henkilöstön tunnetaitoihin. 

Tämön teeman äärelle voidaan rakentaa teille myös innostava valmennus. Voisiko tämä olla yksi teidän työnne laadun kohta tai jopa strateginen painopiste, jolla saisitte myös työnne tuloksia paremmiksi?

henkilostovalmennukset
metsäpolku
yritysvalmentaja_pohjois_karjala
"Tämä työnohjaus on ollut omien tunteiden, oman itsetuntemuksen ja erilaisten näkökulmien avaamista. Työryhmässämme on avoimuus kasvanut valtavasti."