JOHDON JA HENKILÖSTÖN VALMENNUSTA JA TYÖNOHJAUSTA

Työhyvinvointia, laatua ja tuottavuutta YHTEISTYÖLLÄMME

tule kokeileen. tule tekemään löytöjä itsestäsi

kati_huovinen_yritysvalmennukset

Tarjoan sinulle ja teille mahdollisuuksia oman työnne kehittämiseen 25 vuoden ihmissuhdetyön ja lähes 15 vuoden valmennustyön kokemuksella.

Asiakaslähtöinen työ laadukkaasti, työhyvinvointia ja tuottavuutta
tukien on minulle sydämen asia.
Tulethan tekemään kanssani yhteistyötä: uudistumaan ja vahvistumaan
työsi äärellä yhteisen prosessin myötä.

Kati Huovinen

Työnohjaus

Työnohjausta ja valmennusta johdolle, johtoryhmille sekä henkilöstölle.

JOHDON TYÖNOHJAUS

Työnohjausta ja valmennusta johdolle sekä johtoryhmille. 

HENKILÖSTÖTYÖNOHJAUS

Työnohjausta henkilöstölle sekä työryhmille

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Johdolle ja henkilöstölle

Valmennukset

Työnohjausta ja valmennusta johdolle, johtoryhmille sekä henkilöstölle.

Johdon VALMENNUS

Esimiehille ja johdolle suunnattua asiakaslähtöistä ja tavoitteellista työskentelyä yhdessä.

Henkilöstövalmennus

Henkilöstölle, työryhmille ja tiimeille yhteistyötä, asiakastyötä ja työhyvinvointia tukevaa työskentelyä.

Peilivalmennus

Itsetuntemusta, yhteistyötä ja vuorovaikutusta vahvistava valmennus erillisellä työkalulla yhteistyössä Integro Oy:n kanssa.

Työnohjauksen ja valmennuksen suurin ero on siinä, että työnohjaus rakentuu prosessina kerta kerralta hyvin avoimella, mutta tavoitteellisella osallistujien omien kokemusten näköisellä käsikirjoituksella. Siinä työnohjaukseen osallistuvat luovat sisällön ja työnohjaaja ohjaa prosessin. Työnohjausprosessi kestää hyvin usein vähintään vuoden. Se on siis pitkäkestoinen ja tavoitteellinen työskentelyprosessi.

Valmennus on yleensä enemmän teemoitettu ja pituudeltaankin usein rajatumpi, yhdestä viiteen kertaan tapahtuva kokonaisuus. Siinä teoreettisest tarkastelutavat sekä osallistujien omat kokemukset vuoropuhelevat keskenään. Edelleen työnohjaaja / valmentaja ohjaa prosessin.

Sekä työnohjauksessa että valmennuksessa osallistujien osallistaminen prosessiin vahvasti ja intensiivisesti on kaiken työskentelyn lähtökohta ja tarkoitus. Prosessin on tärkeää olla asiakkaiden näköinen ja kauttaaltaan heidän työtään palveleva.

"Annoit näkökulmia oman työroolini vahvistamiseen, henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen sekä omien voimavarojen ammennukseen.
Yhteistyömme on ollut antoisaa ja avartavaa."
TOIMITUSJOHTAJA, POHJOIS-KARJALA

yhteistyössä