JOHTAMISEEn, HENKILÖSTÖLLE ja työhyvinvointiin laadukkaita mahdollisuuksia.

”TÄRKEINTÄ TYÖSSÄNI ON saada vahvistaa arvostavaa, asiakaslähtöistä ja hyvinvoivaa johtamiskulttuuria sekä koko henkilöstön työhyvinvoiNTIA.”

kati_huovinen_yritysvalmentaja

Tarjoan yhteistyötä 25 vuoden ihmissuhdetyön ja 15 vuoden valmennustyön kokemuksella.

Panostan työssäni joka hetki laatuun sekä asiakkaalle yksilöllisesti räätälöityyn toimintamalliin.

Saamani palaute on ollut vahvasti kannustavaa – kiitettävää ja jopa erinomaista. Tehdäänhän teillekin laadukas yhteistyön prosessi.
 
Minulta saat työnohjauksen ja valmennuksen lisäksi myös muita sopivia työkaluja käyttöönne, kuten Peili-käyttäytymisprofiili sekä Firstbeat-hyvinvointianalyysi.

Kati Huovinen
P. 040 5385808

TYÖNOHJAUSTA JOHDOLLE, JOHTORYHMILLE SEKÄ HENKILÖSTÖLLE

Työnohjaus on ajan, paikan ja tilan tarjoamista oman sekä yhteistyön reflektiolle, joka taas mahdollistaa uudistumisen, ammattillisuuden kehittymisen sekä entistä selkeämmän oman toiminnan tiedostamisen. Työnohjaus tarjoaa vahvan tuen tunneilmaston sekä tunnetyön kehittämiselle. Suosittelen tätä työskentelytapaa kaikille ihmissuhdetyön sekä asiakastyön ammattilaisille, niin johdolle kuin henkilöstölle.

JOHDON TYÖNOHJAUS

Työnohjausta ja valmennusta johdolle sekä johtoryhmille. 

HENKILÖSTÖN TYÖNOHJAUS

Työnohjausta henkilöstölle sekä työryhmille

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Johdolle ja henkilöstölle. Asiakaslähtöisesti.

VALMENNUKSET JOHDOLLE, JOHTORYHMÄLLE JA HENKILÖSTÖLLE

Valmennukset ovat tavoitteellisia ja osallistavia prosesseja. Laadukas ja asiakaslähtöinen työtapani sekä vahva ammatillinen ohjausotteeni takaavat teille erinomaisen hinta-laatusuhteen ja jopa odotustenne ylittymisen.

Johdon VALMENNUS

Esimiehille ja johdolle suunnattua asiakaslähtöistä ja tavoitteellista työskentelyä yhdessä.

Henkilöstövalmennus

Henkilöstölle, työryhmille ja tiimeille yhteistyötä, asiakastyötä ja työhyvinvointia tukevaa työskentelyä.

Peilivalmennus

Itsetuntemusta, yhteistyötä ja vuorovaikutusta vahvistava valmennus erillisellä työkalulla yhteistyössä Integro Oy:n kanssa.

Työnohjauksen ja valmennuksen suurin ero on siinä, että työnohjaus rakentuu prosessina kerta kerralta hyvin avoimella, mutta tavoitteellisella osallistujien omien kokemusten näköisellä dialogilla. Siinä työnohjaukseen osallistuvat luovat sisällön ja työnohjaaja ohjaa prosessin. Työnohjausprosessi kestää hyvin usein vähintään vuoden. Se on siis pitkäkestoinen ja tavoitteellinen työskentelyprosessi.

Valmennus on yleensä enemmän teemoitettu ja pituudeltaankin usein rajatumpi, yhdestä viiteen kertaan tapahtuva kokonaisuus. Siinä teoreettisest tarkastelutavat sekä osallistujien omat kokemukset vuoropuhelevat keskenään. Edelleen työnohjaaja / valmentaja ohjaa prosessin.

Kaikella yhteistyöllämme halutaan vahvistaa  henkilöstön ja johdon samaan suuntaan työskentelyä, tukea organisaationne tunneilmastoa sekä osallistaa osallistujat kokemukselliseen sekä innostavaan ammatilliseen prosessiin.

Työskentelymme on rehellinen sekä vahvasti ammatillinen peili niin johdolle kuin henkilöstöllekin.

"Annoit näkökulmia oman työroolini vahvistamiseen, henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseen sekä omien voimavarojen ammennukseen.
Yhteistyömme on ollut antoisaa ja avartavaa."
TOIMITUSJOHTAJA, POHJOIS-KARJALA

yhteistyössä