Työnohjaus

Työyhteisön kokonaishyvinvointiin kannattaa panostaa. Ajoissa. Johdon työnohjauksen vaikutukset säteilevät laajalle ja syvälle. Myöskin työryhmän työnohjauksen hyödyt näkyvät suoraan arjen yhteistyössä ja sitä kautta myös laadussa ja hyvinvoinnissa.

Työnohjausprosessi luodaan asiakaslähtöisesti. Prosessin alussa luodaan tavoitteet. Niihin palataan vähintään puolivuosittain.

Prossissin tarkastelun ja tutkimisen kohteena voivat olla mm. oma persoona, työrooli sekä perustehtävä, johtaminen, tunteet. Työskentelytapana on oman työn reflektointi eli asioiden tiedostaminen ja tutkiminen, ääneen ajattelu, sanoittaminen sekä myös oivaltaminen uudella tavalla.

Yksilötyönohjauksessa on mahdollisuus tarkastella 100 % omaan työhön vaikuttavia tekijöitä.

Ryhmä- ja yhteisötyönohjauksessa tarkastellaan luonnollisesti myös työnohjattavien keskinäistä vuorovaikutusta, työn ja työyhteisön rakenteellista toimivuutta sekä ryhmädynamiikkaa. Ryhmätyönohjauksessa keskeisiä teemoja ovat yleensä yhteistyö, muutos, roolit, vuorovaikutus ja asenteet.

Miksi työnohjausta?

Johtajuuden ja työryhmätyön tueksi:

 • Johtamisen tueksi
 • Perustehtävän tueksi
 • Kokonaistyöhyvinvoinnin tueksi
 • Yhteistyön vahvistamiseksi
 • Uudistumiseen yksilö-ja työryhmätasolla
 • Tunnetyöskentelyn kuorman purkajaksi
 • Case-työskentelyyn
 • Muutosten käsittelyyn
 • Työn merkityksellisyyden ja voimavarojen käsittelyyn

Millaista työnohjausta?

ESIMIEHILLE, JOHTORYHMILLE JA TYÖRYHMILLE:

 • Pääasiallinen työväline on keskustelu.
 • Yksilövalmennuksiin pyritään sisällyttämään Peili-työskentely
 • Yksin, yhdessä, ryhmänä, työyhteisönä – aivan, kuinka sovimme.
 • Perustuu oman työn ääneen ajatteluun, tiedostamiseen, oivaltamiseen.
 • Ennen työnohjauksen sopimista on tärkeää, että tapaamme. Tällöin sovimme yhdessä alkutilanteen kartoituksen jälkeen, miten työnohjausta lähdetään toteuttamaan. Olethan yhteydessä!

Kommentointi on suljettu.