Työnohjaus

Johdon ja työryhmien työnohjauksessa pätevät samat lainalaisuudet, mutta painottuvat eri näkökulmat.

Työnohjausprosessissa tarkastellaan ja kehitetään työnohjattavan suhdetta omaan persoonaan, työrooliin sekä työryhmään. Työskentelytapana on oman työn reflektointi eli asioiden tiedostaminen, ääneen ajattelu sekä myös oivaltaminen uudella tavalla.

Yksilötyönohjauksessa on mahdollisuus tarkastella 100 % omaan työhön vaikuttavia tekijöitä.

Ryhmä- ja yhteisötyönohjauksessa voidaan tarkastella myös työnohjattavien keskinäistä vuorovaikutusta, työn ja työyhteisön rakenteellista toimivuutta sekä ryhmädynamiikkaa. Ryhmätyönohjauksessa keskeisiä teemoja ovat yleensä muutos, roolit, vuorovaikutus ja asenteet.

Miksi työnohjausta?

Johtajuuden ja työryhmätyön tueksi:

 • Perustehtävän tueksi
 • Työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, lisäämiseen
 • Tiimityön tueksi, kehittämiseen
 • Omaan ammatilliseen kasvuun sekä kehittymiseen, ammatillisuuden tukemiseen
 • Case-työskentelyyn
 • Työn synnyttämän tunnekuorman käsittelyyn
 • Muutosten tueksi
 • Työn ilon ja työn voimavarojen käsittelyyn

Millaista työnohjausta?

ESIMIEHILLE, JOHTORYHMILLE JA TYÖRYHMILLE:

 • Pääasiallinen työväline on keskustelu.
 • Yksin, yhdessä, ryhmänä, työyhteisönä – aivan, kuinka sovimme.
 • Perustuu oman työn ääneen ajatteluun, tiedostamiseen, oivaltamiseen.
 • Ennen työnohjauksen sopimista on tärkeää, että tapaamme. Tällöin sovimme yhdessä alkutilanteen kartoituksen jälkeen, miten työnohjausta lähdetään toteuttamaan. Olethan yhteydessä!

Kommentointi on suljettu.