Johdon valmennukset

Rakennetaan asiakaslähtöinen johdon valmennus yhdessä.  Merkityksellisyyden kokemus ihmisten johtamisessa on hyvin ratkaisevaa, jotta saadaan hyviä johtamistuloksia laadukkaasti.

Luodaan yhdessä tavoitteet ja odotukset, joita tavoitellaan. Rakennetaan konsepti, joka toimii. Prosessi voi olla pitkä tai lyhyt. Tärkeintä on siitä saatava hyöty ja tavoitteisiin pääseminen yhdessä.

Valmennus voi olla joko henkilökohtainen tai ryhmävalmennus.

Tavoitteet luodaan yhdessä ja niiden suuntaan työskennellään. Suositeltava minimimäärä on viisi kertaa, mutta mitä tuloksellisempaa työskentelyä halutaan, niin sitä tärkeämpää on luoda yhteistyöstämme pitkäkestoinen prosessi, jota myös arvioidaan säännöllisesti.

Apunamme on tarvittaessa Peili-käyttäytymisprofiili, jonka avulla konkretisoimme ihmisten erilaisuutta sekä henkilökohtaisia vahvuuksia ja  vahvistamme vuorovaikutustaitoja .

Johdon valmennus voi olla siis joko ajan, paikan ja tilan antamista oman työn prosessoimiselle noin kerran kuukaudessa vapaamuotoisesti, omaa johtamistyötä reflektoiden, tai tiettyihin tavoitteisiin tähtäävää työskentelyä, jolloin tapaamiskertoja voi olla esim. 5-10.

Mahdollisuus on toteuttaa johdon valmennus myös lähtökohtaisesti Peili-valmennuksena. Tällöin työskentelymme perustuu Integro Oy:n kanssa yhteistyössä työstämäämme Peili-käyttäytymisprofiiliin, joka avaa ja syventää ymmärrystä erilaisten ihmisten käyttäytymisen tuomista mahdollisuuksista ja vahvuuksista. Sen lisäksi työkalun avulla voidaan avata kohtaamistakykyä sekä luottamuksen rakentamisen rakennetta henkilökohtaisella tasolla. Ryhmäprosessissa voimme työstää myös ryhmäpeiliä.

Johdon valmennus on ainutlaatuinen työväline johtamisen tarkasteluun sopivalla tavalla kriittisesti ja uudistavasti. Oman työn kehittäminen erityisesti johtamistyössä on välttämätöntä, jotta voi toimia johtajana ja esimiehenä uskottavasti ja menestyksellä.

Olethan yhteydessä! Räätälöidään tarpeisiisi / tarpeisiinne oman näköisenne, laadukas ja energisoiva prosessi.

Kommentointi on suljettu.