MISTÄ SYNTYY HYÖDYLLINEN TYÖNOHJAUS?

Oma tieni työnohjaajaksi alkoi siitä, että toimin itse esimiehenä työyhteisössä, jossa oli paljon muutoksia ja tehtiin haastavaa asiakastyötä, kolmanneksi tulin esimieheksi ns. rivityöntekijän paikalta eli aiemmille työkavereilleni työkaverista esimieheksi. Suhteemme muuttui. Kaikkeen tähän koin äärettömän hyödyllisenä ammatillisen rinnalla kulkijan tuen.

Hän vahvisti omaa esimiestyötäni ja osasi huolehtia ulkopuolisen silmin, että keskustelimme sellaisesta, mistä oli meille ryhmädynamiikan ja keskinäisen yhteistyömme vahvistumisen sekä asiakastyön laadun näkökulmasta hyötyä.

Aina, kun yhteistyöni asiakkaideni kanssa päättyy, haluan kuulla, mistä heille on ollut yhteistyössämme hyötyä? Kokoan tähän muutamia työnohjauksesta koettuja hyötyjä:

-oma esimiestyö sai lisää voimaa

-tiedostetaan nyt paremmin omat vahvuutemme

-luottamus työryhmässä lisääntynyt

-oma ajankäyttö on löytänyt realistisempia muotoja

-perustehtävä kirkastui

-yhteiset työn arvot jäsentyivät, alkoivat elää myös arjessa

-ollaan avoimempia käsittelemään asioita yhdessä

-oman työn rajat ovat selkiytyneet

Onko nämä Sinun mielestäsi sen arvoisia hyötyjä, että näihin kannattaa myös rahallisesti ja ajallisesti oman työn / työryhmän yhteistyön näkökulmasta panostaa?

Kun itse / työryhmä saa vahvistua työssään, se heijastuu ilmapiiriin ja keskinäiseen yhteistyöhön. Asiakkaalle se näkyy  lisääntyvänä laatuna ja asiakaslähtöisyytenä.

Tein myös johdon työnohjaajakoulutuksessa lopputyön työnohjauksen hyödyistä ja onnistumisista (kevät 2013). Siinä eräs esimiesryhmä kertoi, mitä heidän kokemansa hyödyt ovat olleet vuoden työnohjausyhteistyöstämme?

Esimiehet kokivat seuraavia hyötyjä työnohjauksesta:

-hyödyt käytännön työhön:uudet ideat ja työtavat, oman työroolin vahvistuminen.

-tunnekuorman purkaminen, ammattitaitoinen ohjaus ja luottamus.

-vertaistuki vahvistui ja oma esimiestyön tekemisen tapa sai vahvistusta ja tukea.

-Työnohjaajan toiminnassa hyötyjen ja onnistumisten kannalta ratkaisevaa oli: työnohjaajan persoona/ asenne, työnohjaajan toiminta sekä työnohjaajan kokemus.

MITEN TYÖNOHJAUKSESTA VOISI SAADA VIELÄ PAREMMAN HYÖDYN?

-kun prosessi olisi pitkäkestoisempi, yli vuoden, mieluummin kaksi vuotta

-kun tavattaisi riittävän usein, tapaamisvälit eivät saa olla liian pitkiä, eivät ainakaan yli kuukautta

-kun tapaamisaika on riittävän pitkä: 2 h voi olla parempi kuin 1,5h, kun asiaa on paljon.

-kun työnohjaus olisi jatkuva, säännöllinen oman työn tuki.

Omasta näkökulmastani työnohjauksen hyötyjen kannalta ratkaisevaa on: realistiset työnohjauksen tavoitteet, hyödyllisten aiheiden esille nostaminen ja käsittely, kaikkien sitoutuminen ja osallistuminen työskentelyyn, voimavaroihin ja onnistumisiin keskittyminen, yhteistyön jatkuva arviointi, riittävän käytännön läheinen työskentelytapa.

Jotta näihin päästään, on ratkaisevaa asenne. Yhteistyön asenteesta kaikki alkaa.

Olkaa reilusti yhteydessä. Tavataan ja tuumataan, mikä on hyödyllisintä työnohjauksen yhteistyötä Teidän/ Sinun kanssasi. Lyhyestäkin prosessista, muutamastakin tapaamisesta voi olla hyötyä, kunhan keskitytään oikeisiin asioihin!

 

Kategoria(t): Ajankohtaista. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Kommentointi on suljettu.