Johtamisen tärkeys

Olen viime aikoina ollut usein tilanteissa, joissa olen erityisesti havahtunut johtajuuden merkitykseen.

Johtamisen merkityshän on on mahdollistaa työryhmän ydintehtävän tekeminen. Siihen liittyy myös rakenteiden selkeytys. Mikäli perustyötä tukeva toimintaympäristö ei ole riittävän selkeä, se kuormittaa työryhmää väärällä tavalla. Myös työryhmän suhde perustehtävään ja johtajuuteen usein tällöin vääristyy.

Mikään työryhmä ei toimi ilman hyvää johtamista. Johtamisessa on kyse kuuntelemisesta, kuulemisesta, palvelemisesta ja organisoinnista. Hyvään johtamiseen kuuluu myös kannustaminen sekä työntekijöiden arvostaminen.

Johtajuuteen kuuluu myös valta. Tällöin esimiehelle jää viime kädessä tehtäväksi tehdä työtä auttavia ratkaisuja, työryhmää kuultuaan. Esimiehen ja työntekijän valta on erilainen. Hyvä johtaja käyttää valtaansa työryhmän hyväksi ja työrauhan saamiseksi.

Työntekijän rooliin kuuluu se, että suostuu johdettavaksi. Työntekijä ei voi valita tapaa, jolla esimies häntä johtaa. Mutta työntekijä voi valita oman tapansa,  kuinka itse suhtautuu esimieheen.

Hyvä työryhmä on kuin joukkue, jossa sekä esimies että työryhmä pelaavat samaan maaliin. Mikäli yhteistyö esimiehen ja työryhmän kesken ei suju, ei myöskään nähdä yhteistä maalia eikä sitä, että ollaan samalla puolella, toistensa tukijoina.

Hyvä yhteistyö lähtee vastavuoroisesta halusta auttaa toista. Myös hyvä esimies tarvitsee työryhmän tuen.

Työnohjausta toivotaan usein silloin, kun työryhmässä kaikki ei ole hyvin. Silloin kun johtaminen ja rakenteet eivät ole hyvin, olisi työnohjaus hyvä aloittaa johtamisen tarkastelusta. Kun johtamisen suuntaviivat saadaan kuntoon, voi työnohjaus tulla sitten johtajan tueksi siihen prosessiin, että saadaan myös työryhmä toimimaan rakenteiden suuntaisesti. Työnohjaaja tulee tällöin ikään kuin vahvistamaan johtajuutta työryhmässä.

Työnohjausta voidaan käyttää myös silloin, kun työrauhaa työryhmässä ei syystä tai toisesta ole. Tällöin työnohjauksen vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset. Työnohjaaja voi lähinnä kuunnella työryhmää ja tukea sitä ammatillisesti. Haaste on siinä, että kun työnohjaus aloitetaan, se ”paljastaa” ensimmäisenä toimimattoman johtajuuden. Silloin työnohjaukseen aletaan kohdistaa usein epärealistisia odotuksia johtajuuden parantamiseksi.

Vastuu johtajuudesta ja sen oikeanlaisesta käyttämisestä on niillä ihmisillä, joilla on valta eli johtajilla. Haluan tukea oikeudenmukaisen johtamisen toteutumista jokaisessa työryhmässä omasta työnohjaajan työstäni käsin.

Pelataan yhdessä samaan maaliin!

Kategoria(t): Ajankohtaista. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Kommentointi on suljettu.