Arvokkaan vanhenemisen mahdollistaminen Joensuussa

 Kuvateksti:Riitta Räsänen Laatuhoiva Oy:stä puhumassa asenteen merkityksestä asiakaslähtöisessä hoitamisessa.

Meillä oli 2.5. upea yhteistyön päivä. Lähes 100 vanhustyön ammattilaista oli koolla Joensuun Sirkkala-salissa Joensuun kaupungin järjestämässä ”Arvokkaan vanhenemisen mahdollistajana”-tilaisuudessa. Geriatri, ylilääkäri Maisa Karjula sekä Laatuhoiva Oy:stä vanhuksen hyvästä elämän laadusta väitöskirjan tehnyt Riittä Räsänen toivat esille niitä näkökulmia, kuinka laadukas hoitaminen tapahtuu yksinkertaisia asioita yhdessä vaalimalla. Itse sain toimia päivässä keskusteluttajana.

Kuvateksti: Maisa Karjula ja hyvän hoitamisen lähtökohtia.
                                                                               Kuvateksti: Riitta Räsänen kera muiden mukana olleiden kanssa Maisa puheenvuoron äärellä.
 

Maisa Karjulan esille nostamia näkökulmia hyvästä ikääntyneen hoidosta:

-”Kaikki hyvä hoitaminen alkaa siitä, että ikääntyneet nostetaan päivisin sängystä ylös, yhteiseen tilaan.”

-”Vanhuksen liikuttaminen on helpointa arjen asioihin liittyen: ei pottaa eikä ruokaa sänkyyn.”

-”Vanhuksen liikuttaminen päivittäin on tärkeää, ts. kävelyttäminen. Kun ikääntynyt kävelee, liikkuu, myös aivot selkiytyvät.”

-”Päivä- ja unirytmin ylläpidosta kaikki hyvä hoitaminen alkaa.”

-”Hoitajan ja lääkärin välisessä yhteistyössä on tärkeää toimia samaan suuntaan. Hoitajan kirjaamiset esim. siitä, kuinka jokin lääke on vaikuttanut, on tärkeää. Sen varassa lääkäri tekee päätökset jatkosta.”

-”Kiireinen ilmapiiri, hoitajan kiireisyys on muistisairaalle pahasta. Muistisairas ”menee sekaisin” hoitajien kiireestä. Kiireettömyydestä ja hyvästä ilmapiiristä kaikki alkaa, koska muistisairaskin aistii ne ja reagoi niihin.”

-”Muistisairaus näyttäytyy eri päivinä eri tavoin. Muistisairaalle jokainen hoitotilannekin on uusi, koska lähimuisti on mennyt. Eli on tärkeää, että kerrotaan aina hoitotilanteen alussa, että mitä tapahtuu seuravaksi.”

-”Haastava muistisairas” reagoi omista voimavaroistaan käsin. Jos ei tule enää sanoja, puhuu elekieli. Reagoini kertoo, että ei ole hyvä olo. Hoitaja voi helpottaa tällöin ikääntyneen oloa sanottamalla pahan olon, ymmärtämällä pahan olon.

-Haastavan asiakkaan hoitamisessa työryhmän jäsenet voivat vuorotella. Aamulla työnjaossa on hyvä käydä keskustelu: ”Kenellä tänään olisi voimavaroja hoitaa Helmiä?” Näin Helmikin saa laadukkaan hoidon.

-”Hyvä käsillä tekeminen on tärkeää esim. pyykkiterapia eli pyykkiriepujen laskostaminen ja sitten niiden sekoittaminen ja taas uusi ihminen laskostaa, pöytien pyyhkiminen, perunan kuoriminen jne. Kukin tekee taidoillaan. Myös muut virikkeet, kuten musiikki, piirtäminen, yhdessä olo on arjen sisältöä, laatua.”

-”Omaiset ovat lainkin mukaan muistisairaan hoitotahon yhteistyökumppaneita. Kuntouttamista, kävelyttämistäym. voi tehdä yhdessä. Yhteistyö on tärkeä voimavara myös muistisairaan hoitamisessa, rinnalla kulkemisessa.”

Riitta Räsäsen viestiä:     

-”Hyvä kohtaaminen alkaa  hyvästä asenteesta.Hyvä asenne ei maksa mitään. Se ei ole riippuvainen resursseista ja käsipareista.”

-”Hyvä kohtaaminen elämänlaadun näkökulmasta ei ole pelkkää perushoitoa, vaan hoitajan läsnäolon sisältö ratkaisee.”

-”Pelkkä perushoito ei riitä, vaan tarvitaan myös muuta inhimillistä yhdessä oloa, kohtaamista.”

-”Hyvän elämänlaadun asiakkaalle takaa työryhmän yhteinen asiakaslähtöinen, asiakasta kunnioittava asenne, hyvä työilmapiiri.”

-”Hyvää palvelua ei ole puolesta tekeminen, vaan ihmisen oman tekemisen, omien voimavarojen tukeminen.”

-”Lähijohtamisella on iso merkitys, millainen hoitokulttuuri syntyy. Lähijohtamisen merkitys rinnalla kulkevana, arjen työtä ymmärtävänä johtamisena, mahdollistaa myös asiakaslähtöisemmän toimintakulttuurin.”

Mukana olleet kertoivat upeita käytännön esimerkkejä siitä, kuinka muistisairaankin kanssa voi tehdä monenlaista arjen asiaa yhdessä. Näistä puheenvuoroista kuului työn ilo sekä vanhuksen arvostava, voimavaroista käsin lähtevä kohtaaminen. Riitta Räsänen aloitti puheenvuoronsa  liki näilläsanoilla, että ”kukin meistä vanhenemme saman verran samassa ajassa.” Sen muistaminen on tärkeää. Vanheneminen, ikääntyminen, koskettaa meitä jokaista.

Luonnollisen ikääntymisen rinnalla kulkijana olemme arvokkaan tehtävän äärellä.

Kiitos kaikille päivässä mukana olleille, sekä päivän mahdollistaneelle Joensuun kaupungille sekä upeille luennoitsijoille Maisalle ja Riitalle. Yhteistyössä on voimaa :).

Työn iloa ja hyvää kevättä!

 

Kategoria(t): Ajankohtaista. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Kommentointi on suljettu.